Học viện Nông nghiệp Việt Nam xin thông báo cho các thí sinh và phụ huynh điểm trúng tuyển ĐH, CĐ 2016.

Xem tại đây: Điểm trúng tuyển ĐH, CĐ 2016

TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐỢT 1 TẠI ĐÂY