HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 03/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình học bổng đào tạo sau đại học tại Đài Loan

 

Văn phòng Học bổng giáo dục quốc tế tại Việt Nam thông báo các chương trình đào tạo sau đại học tại Đài Loan cấp học bổng/miễn giảm đến 100% học phí bậc học thạc sĩ và tiến sĩ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung, cụ thể như sau:

Đối với chương trình bậc học Thạc sĩ:

- Sinh viên năm cuối có thành tích học tập đạt loại khá trở lên;

- Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 650 (tương đương IELTS 6.0 ) hoặc chứng chỉ tiếng Trung TOCFL2 trở lên.

Đối với chương trình bậc học Tiến sĩ:

- Giảng viên đang giảng dạy tại trường tốt nghiệp Thạc sĩ đạt loại khá trở lên;

- Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 750 (tương đương IELTS 6.5) hoặc chứng chỉ tiếng Trung TOCFL4 trở lên.

Mức học bổng: Năm thứ nhất được miễn giảm 40-100% học phí (Điểm trung bình của từng học kỳ năm thứ nhất học viên cần đạt từ 70/100 điểm trở lên);

Điều kiện tiếp tục nhận học bổng: Năm tiếp theo, học viên cần duy trì điểm trung bình đạt 85/100 và thuộc tốp dẫn đầu 5% của lớp. Trong trường hơp học viên đáp ứng được các điều kiện duy trì cấp học bổng nêu trên, học viên sẽ phải nộp nộp học phí, khoảng 04-08 triệu đồng/tháng

Chuyên ngành đào tạo tại Đài Loan

1. Du lịch                        2. Quản trị kinh doanh

3. Công nghệ thông tin    4. Cơ điện tử         5. Công nghệ sinh học

Chi phí xuất cảnh: 1.200USD bao gồm:

- Vé máy bay 01 chiều sang Đài Loan;                                         

- Dịch thuật công chứng giấy tờ;

- Lệ phí đăng ký thi tiếng Anh hoặc tiếng Trung;                     

- Khám sức khỏe;

- Đưa đón sân bay;                                                                      

- Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xin thư mời nhập học;

- Hướng dẫn nộp hồ sơ phỏng vấn visa;                                 

- Khóa học hành trang du học.

Liên hệ giải đáp thông tin:

Văn Phòng Học bổng Giáo dục Quốc tế, Tầng 6, Tháp A, Sky city Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội hoặc Số 9 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hotline: (+84) 904 254 200 - (+84) 243 633 1786, Website: https://taiwan.edu.vn/, Email: vpduhocdailoan@gmail.com, Fanpage: https://tinyurl.com/vpduhocdailoan, Youtube: https://tinyurl.com/ytvpduhoc

Giới thiệu về Du học Đài loan: https://tinyurl.com/gtduhocdailoan

Học bổng Du học Đài loan: https://tinyurl.com/hbduhocdailoan

Video chia sẻ của du học sinh: https://tinyurl.com/duhocsinh

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên năm cuối của Học viện có nhu cầu tham gia dự tuyển./.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long