HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 26/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình hè ĐHQG Chungnam - Hàn Quốc

 

Đại học quốc gia Chungnam (CNU) - Hàn Quốc thông báo tuyển sinh quốc tế cho chuỗi chương trình hè 2018: Summer Session for International Students (SSIS). Chuỗi chương trình hè có sự tham gia của các giảng viên uy tín và các hoạt động phong phú như dấu ấn truyền thống Hàn Quốc, thực hành Tae Kwon Do, thăm các viện nghiên cứu,...

Chuỗi chương trình hè:

- Global Scholarship Program (GSP): Dành cho sinh viên muốn tìm hiểu về văn hóa và cuộc sống tại Hàn Quốc. Miễn học phí và chỗ ở tại ký túc xá của Trường.

- Internship Program (IP): Dành cho sinh viên muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực quan hệ quốc tế. Thời gian học tập trong 5 tháng, thực tập với Phòng Quan hệ quốc tế của Trường. Miễn học phí và các lớp học tiếng Hàn chuyên sâu.

- Summer Session for International Student (SSIS): Dành cho sinh viên có nguyện vọng học tập một số học phần (tính tín chỉ) bằng tiếng Hàn và tiếng Anh (tự chọn) và tham gia các hoạt động văn hóa/thực tế.

- Globally Remarkable Academic Success Program (GRASP) và Winter for International Learners and Leaders (WILL): Khóa học ngắn hạn dành cho sinh viên học tiếng Hàn và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, thăm một số viện nghiên cứu tại Daedeok Science Town.

Tài liệu chương trình: Gửi kèm theo Thông báo này và tham khảo tại website: http://cnuint.cnu.ac.kr/summer.

Hồ sơ dự tuyển:

- Tại thời điểm dự tuyển: đơn dự tuyển (mẫu gửi kèm theo), chứng nhận nhập học, bảng điểm, thư giới thiệu, trang thông tin hộ chiếu (in màu), ảnh chân dung 3.5x4.5cm, sổ phụ ngân hàng với số tiền trong tài khoản phù hợp với yêu cầu của từng chương trình dự tuyển để chứng minh khả năng chi phí sinh hoạt, học tập tại Hàn Quốc.

- Sau khi được tiếp nhận: Bảo hiểm y tế (chi trả cho những tổn thất ở nước ngoài), giấy chứng nhận sức khỏe, giấy báo nhập cảnh, hợp đồng.

 

Liên hệ và nộp hồ sơ:

- Hồ sơ dự tuyển bản gốc và bản scan được gửi đến: Eunsoo KIM. Coordinator, Office of International Affairs, Chungnam National University, Korea. 99 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, South Korea, 34134, tel: +82-42-821-8079, fax: +82-42-821-5125, E-mail:eunsoo@cnu.ac.kr (cnueunsoo@gmail.com trong trường hợp hồ sơ dự tuyển bị từ chối), Kakao Plus Friend (카카오 플러스친구): CNUINT.

- Hồ sơ bản scan được gửi đến Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P.228, Nhà Hành chính, tel: +84 24 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn ).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên đăng ký tham gia.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Việt Long