HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 04/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình đào tạo sau tiến sĩ 2018

tại Viện Khoa học nông nghiệp Quảng Tây - Trung Quốc

Học viện Nông nghiệp Quảng Tây (GXAAS) trực thuộc chính quyền tỉnh Quảng Tây, được thành lập năm 1935, là viện nghiên cứu nông nghiệp hàng đầu ở Quảng Tây. Viện tập trung vào các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng để cải tiến giống cây trồng, công nghệ canh tác, bảo vệ thực vật, đất và phân bón làm tăng sản lượng cây trồng chất lượng cao. Chương trình Sau tiến sĩ GXAAS mở rộng trong nước và quốc tế cho các học giả đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ dự tuyển. Tính đến nay, các học giả từ Pakistan, Ấn Độ, Cuba và Bangladesh đã đến nghiên cứu. Các học giả từ các nước ASEAN cũng được mời tham gia Chương trình.

1. Tiêu chuẩn:

-    Có bằng tiến sĩ về ngành di truyền và chọn giống cây trồng, trồng trọt, sinh lý học cây trồng, lương thực, khoa học thực vật, bệnh lý thực vật, chế biến nông sản, sinh học phân tử, genome, sinh học, ...

-    Kết quả học tập tốt, nhiệt tình trong công việc nhóm;

-    Độ tuổi dưới 38.

2. Hồ sơ dự tuyển: (Các file đính kèm)

-    Đơn dự tuyển (theo mẫu);

-    02 thư giới thiệu (bản chính thức) của hai chuyên gia, một trong số đó phải là giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh trước đó của người nộp đơn;

-    02 bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp và hộ chiếu;

-    02 bản sao tóm tắt luận văn tiến sĩ, bài báo và giấy chứng nhận giải thưởng.

3. Các lĩnh vực nghiên cứu sau tiến sĩ:

-    Lập bản đồ, nhân bản và di truyền của gen kháng côn trùng và bệnh

-    Chỉ thị phân tử khai thác và hỗ trợ nhân giống lúa, ngô, mía, sắn, đậu phộng, đậu tương, hoa quả và rau

-    Cơ chế phân tử cây trồng kháng thuốc và chống chịu

-    Cơ chế thuốc trừ sâu cây trồng và cơ chế phân tử kháng bệnh

-    Bảo quản sau thu hoạch, giữ tươi và chế biến nông sản

4. Thời gian nghiên cứu và hỗ trợ tài chính:

-    Hai năm, có thể được gia hạn nếu cần

-    Mức lương hàng năm 80000 RMB;

-    Miễn phí ký túc xá hoặc trợ cấp nhà ở 1000 RMB / tháng;

-    Kinh phí nghiên cứu đến 150000 RMB, sử dụng miễn phí các dụng cụ phòng thí nghiệm;

-    Bảo hiểm y tế thương mại.

5. Người hướng dẫn:

GXAAS có 103 chuyên gia hướng dẫn đáp ứng đủ điều kiện cho các nhà nghiên cứu bậc sau tiến sĩ trong các lĩnh vực chính như di truyền học, chăn nuôi, trồng cây ăn quả, khoa học thực vật, bệnh lý thực vật và chế biến nông sản. Các chuyên gia hướng dẫn nổi tiếng là GS. Deng Guofu, GS. Bai Xianjin, GS. Li Yangrui, GS. Lujiang, GS. Yang Litao và GS Chen Riyuan.

6. Quy trình đăng ký và phê duyệt:

-    GXAAS mời một nhóm chuyên gia đánh giá hồ sơ của ứng viên;

-    GXAAS sẽ đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên khuyến nghị của nhóm chuyên gia;

-    GXAAS thông báo kết quả cuối cùng (phê duyệt/từ chối) đến ứng viên.

7. Liên hệ giải đáp thông tin và tiếp nhận hồ sơ:

TS. Lu Ronghua  hoặc cô Zeng Yuan

Guangxi Academy of Agricultural Sciences

Nanning, Guangxi 530007, P. R. China

Fax: 86 771 2230110, Tel: 86-771 3277580

Email: 50506252@qq.com,  lvronghua99@126.com.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ quan tâm đăng ký dự tuyển.

                                                               

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

Đã ký

Lê Thị Bích Liên