HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 83/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Các khóa đào tạo về nông nghiệp tại Ai Cập

do Trung tâm nông nghiệp quốc tế Ai Cập (EICA) tài trợ năm 2019

 

Trung tâm nông nghiệp quốc tế Ai Cập (EICA) là một tổ chức đào tạo trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Cải tạo đất Ai Cập được thành lập từ năm 1965 với các hoạt động đào tạo hướng tới các nước phát triển tại Châu Phi và Châu Á. Mục tiêu của tổ chức là nhằm chuyển giao chuyên môn kỹ thuật và công nghệ trong nông nghiệp thông qua các khóa đào tạo để cung cấp các kiến thức, kinh nghiệm thực tế giúp đào tạo đội ngũ cán bộ đạt trình độ chuyên môn cao góp phần phục vụ phát triển ngành nông nghiệp. Kể từ khi thành lập, EICA đã đào tạo hơn 30.000 người từ 126 quốc gia. Trong năm 2019, Trung tâm nông nghiệp quốc tế Ai Cập (EICA) tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn về các lĩnh vực nông nghiệp như: chế biến thực phẩm, trao quyền cho phụ nữ nông thôn, sản xuất rau, quản lý tài nguyên đất và nước, …. Chi tiết về các khóa học và thời gian tập huấn như sau:

Các khóa học:

STT

Tên Khóa học

Thời gian

1

Chế biến thực phẩm

15/01/2019 - 31/3/2019

2

Trao quyền cho phụ nữ nông thôn

15/01/2019 - 31/3/2019

3

Sản xuất rau

15/02/2019 - 30/4/2019

4

Sản xuất bông vải và kiểm soát dịch hại tổng hợp

1/4/2019 – 15/6/2019

5

Phân tích dự án

1/4/2019 – 15/6/2019

6

Sản xuất và sức khỏe trong chăn nuôi gia cầm

10/7/2019 – 25/9/2019

7

Phát triển nông thôn

10/7/2019 – 25/9/2019

8

Sản xuất và sức khỏe trong chăn nuôi động vật

1/10/2019 – 15/12/2019

9

Quản lý tài nguyên đất và nước

1/10/2019 – 15/12/2019

10

Phát triển nuôi trồng thủy sản

1/10/2019 – 15/12/2019

 

Điều kiện dự tuyển:

-     Có khả năng sử dụng tốt một trong những ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha;

-     Tốt nghiệp từ một trường đại học nông nghiệp và có kinh nghiệm làm việc 3 năm trong lĩnh vực liên quan đến chương trình dự tuyển;

-     Độ tuổi: dưới 40 tuổi.

Hồ sơ dự tuyển:

-     Bản sao hộ chiếu;

-     Đơn dự tuyển;

-     Giấy khám sức khỏe;

-     Báo cáo thực tế về công việc đang làm có liên quan đến chương trình dự tuyển (bằng tiếng Anh).

Chỉ tiêu: 5 người.

Kinh phí: EICA sẽ tài trợ những kinh phí sau:

-     Vé máy bay khứ hồi (Hà Nội – Cairo và ngược lại);

-     Chi phí ở;

-     Sinh hoạt phí (50 pounds Ai cập/ngày);

-     Chi phí khám sức khỏe trong trường hợp khẩn cấp ngoại trừ khám nha khoa.

Thời hạn nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ muộn nhất là 10 tuần trước khi khóa học bắt đầu.  

Tiếp nhận hồ sơ: Ứng viên nộp trực tiếp hồ sơ tới Ms. Đào Yến, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và đào tạo, 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tel: (+84) 466 893 555 và scan hồ sơ ứng tuyển gửi về Ban HTQT qua email: htqt@vnua.edu.vn.

Thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng xem tại file đính kèm.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo các cán bộ, giảng viên trong Học viện quan tâm tham gia dự tuyển.

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Lưu: HTQT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)