BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________________

Số: 406/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

 

THÔNG BÁO

(V/v Bế giảng - trao bằng tốt nghiệp, bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng

 Chính quy công nhận tốt nghiệp tháng 01/2019 và ngày hội việc làm năm 2019)

 

Theo kế hoạch, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức lễ bế giảng - trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên tốt nghiệp bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng, hệ chính quy được công nhận tốt nghiệp tháng 01/2019 (danh sách đính kèm) và tổ chức ngày hội việc làm 2019 (VNUA - JOB FAIR 2019), thời gian và địa điểm như sau:

Sáng - Chủ nhật 21/04/2019:

Ngày hội việc làm 2019 (VNUA - JOB FAIR 2019) thu hút gần 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng sinh viên của Học viện trong tất cả các lĩnh vực: Chăn nuôi, Thú y, Nông học, Kinh tế, Kế toán, Môi trường, Công nghệ thực phẩm... với chỉ tiêu tuyển dụng lên đến hàng nghìn sinh viên. Đặc biệt sẽ có sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Bộ KHCN và tham gia tọa đàm "Gắn kết cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao".

Thời gian: 07h00, Chủ nhật ngày 21/04/2019.

Địa điểm: Giảng đường Nguyễn Đăng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chiều - Chủ nhật 21/04/2019:

Lễ bế giảng - trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên tốt nghiệp bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng, hệ chính quy được công nhận tốt nghiệp tháng 01/2019 như sau:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thời gian: Từ 13h00-17h00

* 13h00: Trợ lý đào tạo, chuyên viên các khoa, các tân kỹ sư và tân cử nhân có tên trong các Quyết định dưới đây có mặt để làm thủ tục ký nhận bằng.

+ Quyết định số 154/QĐ-HVN ngày 17/01/2019 (trình độ Đại học - Bằng 1): 1380 sv

+ Quyết định số 156/QĐ-HVN ngày 17/01/2019 (trình độ Đại học - Bằng 2): 04 sv

+ Quyết định số 155/QĐ-HVN ngày 17/01/2019 (trình độ Cao đẳng): 08 sv

* 14h30: Ban Giám đốc, ban CTCT & CTSV, ban Chủ nhiệm các khoa có sinh viên được trao bằng tốt nghiệp, các thầy, cô đến dự lễ phát bằng có mặt để tiến hành buổi lễ.

* 15h00: Trao bằng tốt nghiệp.

Học viện đề nghị các thầy cô, trợ lý đào tạo, chuyên viên, tân kỹ sư, cử nhân đến đúng giờ để buổi lễ phát bằng được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

Những sinh viên được công nhận tốt nghiệp tháng 01/2019 phải tự thanh toán các khoản còn nợ với các Khoa chuyên môn, các Ban và các Đơn vị trong Học viện trước ngày 12/04/2019.

Ban Tài chính kế toán, Đoàn thanh niên, Bộ phận Ký túc xá - Văn phòng Học viện, Trung tâm thông tin thư viện, Ban chỉ huy quân sự Học viện và các Khoa chuyên môn gửi danh sách sinh viên còn nợ những khoản mục mà đơn vị phụ trách về ban CTCT & CTSV trước ngày 17/04/2019. Ban CTCT & CTSV gửi danh sách tổng hợp những sinh viên chưa đủ điều kiện nhận bằng về ban Quản lý đào tạo trước ngày 19/04/2019. Học viện chỉ phát bằng cho những sinh viên đã đủ điều kiện nhận bằng. Khi ký nhận bằng sinh viên phải xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh).

Sinh viên vắng mặt trong buổi lễ phát bằng (có lý do) sẽ nhận Bằng tại ban Quản lý đào tạo (bàn số 9 - P121 Nhà hành chính) vào các  ngày  thứ 5 hàng tuần.

Các đơn vị chuẩn bị và tổ chức buổi Lễ trao bằng theo Quy định số 1059/QĐ-NNH ngày 28/5/2013 của Hiệu trưởng (nay là Giám đốc học viện).

Giám đốc yêu cầu Văn phòng Học viện, Trưởng các Khoa, Ban liên quan cử cán bộ thuộc đơn vị quản lý đến đúng giờ để thực hiện nhiệm vụ theo Quy định trên.                      

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Các khoa có SV nhận Bằng;

- Ban CTCT&CTSV, CSVC&ĐT;

- Lưu: QLĐT, VPHV, NAT (4)

GS.TS. Nguyễn Thị Lan (đã ký)