Thông báo
09:24 14/11/2019
Căn cứ kế hoạch số 1524/KH-HVN ngày 01/11/2019 của Học viện về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 – 2020, Ban Quản lý đào tạo thông báo đến giảng viên và sinh viên nghỉ giảng dạy và học tập tại Học viện chiều ngày 15/11/2019 và sáng ngày 16/11/2019.
14:45 13/11/2019
Căn cứ thông tin phản hồi của Ban Tài chính và Kế toán, Văn phòng Học viện, Trung tâm thông tin thư viện Lương Định Của, Trung tâm Kỹ năng mềm và các Khoa chuyên môn, Ban CTCT&CTSV thông báo Danh sách sinh viên nợ chưa thanh toán thủ tục ra trường đợt tốt nghiệp tháng 09 năm 2019
13:39 13/11/2019
Trong khuôn của thỏa thuận cấp học bổng giữa Đại học Kyungsung Hàn Quốc và Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Kyungsung Hàn Quốc sẽ cấp học bổng toàn phần cho sinh viên Học viện Nông nghiệp theo học chương trình đào tạo đại học trong thời gian 4 năm dành cho sinh viên quốc tế tại Đại học Kyungsung.
13:36 13/11/2019
Căn cứ kế hoạch số 1524/KH-HVN ngày 01/11/2019 của Học viện về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 – 2020, Ban Quản lý đào tạo thông báo đến giảng viên và sinh viên nghỉ giảng dạy và học tập tại Học viện vào sáng ngày 16/11/2019
16:18 12/11/2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức trao bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án và đã được cấp bằng
13:49 08/11/2019
Căn cứ Kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2019 - 2020, Học viện thông báo danh sách và kế hoạch dự thi tiếng Anh phân loại trình độ đầu vào cho sinh viên hệ chính quy K64 như sau
16:23 07/11/2019
Thừa lệnh Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư thông báo: Các gói thầu có số hiệu VNUA-CW01-01, VNUA-CW01-02, VNUA-CW01-03, VNUA-CW02 của Dự án thành phần “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”
08:52 07/11/2019
Thể hiện những tình cảm tốt đẹp của sinh viên đối với các thầy/cô giáo, với Học viện, góp phần nâng cao tính giáo dục, khơi gợi niềm tự hào về truyền thống xây dựng và phát triển 63 năm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam
09:36 04/11/2019
Ban Quản lý đào tạo thông báo Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trình độ đại học (ngành 1 và ngành 2) và trình độ cao đẳng hệ chính quy
14:31 31/10/2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học, đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2019 đợt tháng 11 năm 2019 như sau:

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap