Tiến bộ kỹ thuật
Cập nhật ngày: 28/12/2015
DANH MỤC CÁC GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐƯỢC CÔNG NHẬN QUỐC GIA

1. GIAI ĐOẠN 2016 đến 11/2018

 

TT

Giống cây trồng/Tiến bộ kỹ thuật

Tác giả

Quyết định, thời gian được công nhận

I

Giải pháp hữu ích (01)

 

 

1

Giải pháp hữu ích “Chế phẩm sinh học dùng để tái tạo thảm thực vật và quy trình sản xuất chế phẩm này”

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh và cộng sự

Quyết định số 36413/QĐ-SHTT ngày 30/5/2018

II

Tiến bộ kỹ thuật (10)

 

 

1

Quy trình quản lý tính kháng thuốc bảo vệ thực vật của rầy nâu Nilaparata lugens (Stal), rầy lưng trắng Sogatella furcifera (Horvath) hại lúa

PGS.TS. Hồ Thị Thu Giang và cộng sự

Quyết định số 1757/QĐ-BVTV-KH ngày 28/6/2018

2

Nhóm lợn Landrace mang kiểu gen BB của gen RBP4 và lợn Yorkshire mang kiểu gen CC của gen RNF4 có năng suất sinh sản cao.

GS.TS. Vũ Đình Tôn và cộng sự

Quyết định số 233/QĐ-CN-GSN ngày 06/6/2018

3

Quy trình tổng hợp phòng trị bệnh suy giảm hô hấp (Ornithobacterium rhinotracheale - ORT).

PGS.TS. Chu Đức Thắng và cộng sự

Quyết định số 362/QĐ-TY-KH ngày 31/5/2018

4

Quy trình chẩn đoán bệnh suy giảm hô hấp (Ornithobacterium rhinotracheale - ORT) ở gà.

PGS.TS. Chu Đức Thắng và cộng sự

Quyết định số 362/QĐ-TY-KH ngày 31/5/2018

5

Quy trình chẩn đoán bệnh viêm gan ruột truyền nhiễm (Histomonosis) ở gà.

PGS.TS. Nguyễn Văn Thọ và cộng sự

Quyết định số 362/QĐ-TY-KH ngày 31/5/2018

6

Quy trình phòng và trị bệnh viêm gan ruột truyền nhiễm (Histomonosis) ở gà.

PGS.TS. Nguyễn Văn Thọ và cộng sự

Quyết định số 362/QĐ-TY-KH ngày 31/5/2018

7

Quy trình sử dụng vòng tẩm Progesterone do Việt Nam sản xuất.

PGS.TS. Sử Thanh Long và cộng sự

Quyết định số 144/QĐ-CN-GSL ngày 30/4/2018

8

Quy trình lắp đặt, sử dụng đèn huỳnh quang compact chuyên dụng CFL-20W NN-660 điều khiển ra hoa cây cúc nhân giống và cúc thương phẩm.

GS.TS. Nguyễn Quang Thạch và cộng sự

Đơn vị nghiên cứu:

- Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Quyết định số 468/QĐ-TT- CLT ngày 22 tháng 12 năm 2017

9

Quy trình lắp đặt, sử dụng đèn huỳnh quang chuyên dụng trong nuôi cấy mô một số loại cây trồng

GS.TS. Nguyễn Quang Thạch và cộng sự

Đơn vị nghiên cứu:

- Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Quyết định số 468/QĐ-TT- CLT ngày 22 tháng 12 năm 2017

10

Công thức lai kinh tế giữa vịt bầu nuôi tại Sín Chéng với vịt cái Supper M3

PGS.TS Bùi Hữu Đoàn và cộng sự

Quyết định số101/ QĐ- CN-GSN ngày 02/4/2017

III

Giống cây trồng (13)

 

 

1

Giống lúa DCG66

GS.TS. Phạm Văn Cường, Motoyuki Ashikari, Hideshi Yasui, Atsushi Yoshimura và cộng sự

Giống được công nhận sản xuất thử, Quyết định số 328/QĐ-TT-CLT ngày 15/10/2018.

2

Giống ngô nếp lai VUA141

GS.TS. Vũ Văn Liết và cộng sự

Giống được công nhận sản xuất thử, Quyết định số 30/QĐ-TT-CLT ngày 12/02/2018.

3

Giống ngô nếp lai VNUA69

GS.TS. Vũ Văn Liết và cộng sự

Giống được công nhận sản xuất thử, Quyết định số 23/QĐ-TT-CLT ngày 29/01/2018.

4

Giống lúa lai hai dòng TH6-6

TS. Nguyễn Văn Mười và cộng sự

Giống được công nhận sản xuất thử, Quyết định số 18/QĐ-TT-CLT ngày 22/01/2018.

5

Giống ngô nếp lai ADI688

GS.TS. Vũ Văn Liết và cộng sự

Giống được công nhận sản xuất thử, Quyết định số 379/QĐ-TT-CLT ngày 18/10/2017

6

Giống lúa lai hai dòng HQ19

PGS.TS. Trần Văn Quang và cộng sự

Quyết định công nhận chính thức số 3875/QĐ-BNN-TT ngày 27/9/2017

7

Giống lúa thuần ĐH11

PGS.TS. Trần Văn Quang và cộng sự

Giống được công nhận sản xuất thử, Quyết định số 341/QĐ-TT-CLT ngày 25/09/2017.

8

Giống lúa thuần Hương Cốm 4

PGS.TS.Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

Quyết định công nhận chính thức số 3062/QĐ-BNN-TT ngày 19/7/2017.

9

Giống lúa lai hai dòng HQ21

PGS.TS. Trần Văn Quang và cộng sự

Giống được công nhận sản xuất thử, Quyết định số 135/QĐ-TT-CLT ngày 29/5/2017

10

Giống lúa lai hai dòng TH3-7

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm, Phạm Thị Ngọc Yến và cộng sự

Quyết định công nhận chính thức số 127/QĐ-TT-CLT, Ngày 15/4/2016

11

Giống sản xuất thử nghiệm Giống lúa DCG72 cho vụ xuân muộn tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc và vụ đông xuân, hè thu tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, Duyên Nam Trung bộ

PGS.TS. Phạm Văn Cường và cộng sự

Quyết định 64/QĐ-TT-CLT ngày 04/4/2017

12

Giống lúa thuần N91 cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng được công nhận chính thức

PGS. TS Phan Hữu Tôn, KS. Tống Văn Hải

Quyết định công nhận chính thức số 40/QĐ-TT-CLT, Ngày '02/02/2016

13

Giống lúa nếp NV1 cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng được công nhận chính thức

PGS. TS Phan Hữu Tôn, KS. Tống Văn Hải

Quyết định công nhận chính thức số 40/QĐ-TT-CLT, Ngày '02/02/2016

 

2. GIAI ĐOẠN 2011-2016 

 

TT

Giống cây trồng/Tiến bộ kỹ thuật

Tác giả

Quyết định, thời gian được công nhận

I

Giải pháp hữu ích, sáng chế (01)

 

 

1

Máy cắt và xếp hom sắn giống theo trật tự đầu đuôi

TS. Hà Đức Thái và cộng sự

Bằng độc quyền sáng chế số 13448 cấp theo Quyết định số: 69045/QĐ-SHTT, ngày 17/11/2014

2

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Hệ thống thiết bị và quy trình sản xuất giống khoai tây bằng phương pháp khí canh

GS.TS Nguyễn Quang Thạch và cộng sự

QĐ 62896/QĐ-SHTT, ngày 11 tháng 11 năm 2013

II

Tiến bộ kỹ thuật

 

 

1.

Xử lý rơm tươi bằng ure làm thức ăn cho trâu, bò

PGS.TS Nguyễn Xuân Trạch và cộng sự

Số QĐ:117/QĐ-CN-GSL

Năm công nhận: 2013

2.

Quy trình quản lý tổng hợp (IPM) nhện gié hại lúa ở Việt Nam

GS.TS Nguyễn Văn Đĩnh và cộng sự

Số QĐ: 659/QĐ-BVTV

Năm công nhận: 2013

3.

Tổ hợp lai 1/2, ¾ gà Hồ x Lương phượng

PGS.TS Bùi Hữu Đoàn và cộng sự

289/QĐ-CN-GSN, ngày 14/11/2011

4.

Lợn đực giống Pietrain kháng Stress nhân thuần tại Việt Nam

GS.TS Đặng Vũ Bình và cộng sự

Quyết định 290/QQD-CN-GSN ngày 14 tháng 11 năm 2011

III

Giống lúa (8)

 

 

1.

Giống lúa Bắc Thơm số 7 kháng bạc lá

PGS.TS Nguyễn Văn Hoan, TS. Vũ Hồng Quảng và cộng sự

Số QĐ: 195/QĐ-TT-CLT

Năm công nhận: 2013

2.

Giống lúa thuần T65

PGS.TS Phan Hữu Tôn và cộng sự

Số QĐ: 195/QĐ-TT-CLT

Năm công nhận: 2013

3.

Giống lúa TH7-2

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

Số QĐ: 624/QĐ-TT-CLT

Năm công nhận: 2012

4.

Giống lúa lai ba dòng TH17

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

Số QĐ: 624/QĐ-TT-CLT

Năm công nhận: 2012

5.

Giống lúa thuần Hương cốm 3

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

Số QĐ: 624/QĐ-TT-CLT

Năm công nhận: 2012

6.

Giống lúa lai 3 dòng CT 16 (chính thức)

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

768/QĐ-TT-CLT ngày 29/12/2011

7.

Giống lúa thuần N91 cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng được công nhận cho sản xuất thử

PGS. TS Phan Hữu Tôn

KS. Tống Văn Hải

Quyết định số 70/QĐ-TT-CLT, ngày 14/3/2011

8.

Giống lúa nếp NV1 cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng được công nhận cho sản xuất thử

PGS. TS Phan Hữu Tôn;
KS. Tống Văn Hải

Quyết định số 70/QĐ-TT-CLT, ngày 14/3/2011

IV

Giống rau, hoa, quả (5)

 

 

1

Giống cà chua lai HT42 tại Đồng bằng và Trung du Bắc bộ được công nhận chính thức

Nguyễn Hồng Minh, Kiều Thị Thư, Lê Thị Tuyết Châm

Quyết định số 191/QĐ-TT-CLT ngày 09 tháng 5 năm 2011

2

Giống cà chua lai HT160 tại Đồng bằng và Trung du Bắc bộ được công nhận chính thức

Nguyễn Hồng Minh, Kiều Thị Thư, Phạm Thị Ân

Quyết định số 191/QĐ-TT-CLT ngày 09 tháng 5 năm 2011

3

Giống cà chua lai quả nhỏ HT144 tại Đồng bằng và Trung du Bắc bộ được công nhận chính thức

Nguyễn Hồng Minh, Kiều Thị Thư, Phạm Quang Tuân

Quyết định số 191/QĐ-TT-CLT ngày 09 tháng 5 năm 2011

4

Giống hoa cẩm chướng Hồng ngọc

Nguyễn Thị Lý Anh và cộng sự

Quyết định 193/QĐ-TT-CLT ngày 09 tháng 5 năm 2011

5

Giống hoa cẩm chướng Hồng hạc

Nguyễn Thị Lý Anh và cộng sự

Quyết định 193/QĐ-TT-CLT ngày 09 tháng 5 năm 2011

V

Máy nông nghiệp

 

 

1

Máy gặt đập liên hợp mini liên hợp với máy cày tay

TS. Lê Văn Bích và cộng sự

Cup vàng Techmart 2012

 

 

 3. GIAI ĐOẠN 2006-2011 

 

TT

Giống cây trồng/Tiến bộ kỹ thuật

Tác giả

Quyết định, thời gian được công nhận

I

Tiến bộ kỹ thuật (2)

 

 

1.

Chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMINA phục vụ chăn nuôi xử lý môi trường chăn nuôi

GS. TS Nguyễn Quang Thạch và cộng sự

174/QĐ-CN-MTCN ngày 06 tháng 9 năm 2010

2.

Quy trình sản xuất khoai tây sạch bệnh có nguồn gốc nuôi cấy mô

GS TS Nguyễn Quang Thạch

QĐ: 314/QĐ-TT-CLT ngày 1/9/2009

II

Giống lúa (10)

 

 

Giống lúa lai hai dòng VL50 vụ Xuân muộn và Mùa sớm được công nhận cho sản xuất thử

Viện Nghiên cứu lúa

Quyết định 643/QĐ-TT-CLT ngày 30 tháng 12 năm 2010

2.

Giống lúa lai hai dòng TH8-3 vụ Xuân muộn và Mùa sớm được công nhận cho sản xuất thử

Viện Nghiên cứu lúa

632/QĐ-TT-CLT ngày 24/12/2010

3.

Giống lúa lai hai dòng TH3-5 trong vụ xuân muộn, hè thu và mùa sớm tại các tỉnh phía Bắc

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

539/QĐ-TT-CLT ngày 24/12/2009

4.

Giống lúa thuần Hương Cốm, được cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới cấp Quốc Gia

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

4155/QĐ-BNN-TT, ngày 27/12/2008

5.

Giống lúa TH7-2 giống tạm thời

 

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

324/QĐ-TT-CLT ngày 16/12/2008

6.

Giống lúa lai VL24 tại các tỉnh miền Bắc, được công nghệ giống cây trồng mới cấp Quốc Gia

PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan và cộng sự

88/QĐ-TT-CLT ngày 22/4/2008

7.

Giống lúa hương cốm tại các tỉnh phía Bắc, được công nghệ giống cây trồng mới cấp Quốc Gia

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

691/QĐ-BNN-TT, ngày 04/3/2008

8.

Giống lúa lai TH3-3 tại các tỉnh miền Bắc, được công nghệ giống cây trồng mới cấp Quốc Gia

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

691/QĐ-BNN-TT, ngày 04/3/2008

9.

Giống lúa lai TH3-4 tại các tỉnh miền Bắc, được công nghệ giống cây trồng mới cấp Quốc Gia

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

691/QĐ-BNN-TT, ngày 04/3/2008

10.

Giống lúa lai TH5-1 tại các tỉnh miền Bắc, được công nhận giống cây trồng mới cấp Quốc Gia

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

3642/QĐ-BNN-TT, ngày 30/11/2006

III

Giống rau, hoa, quả (03)

 

 

1

Giống đu đủ VNĐ9 được công nhận cho sản xuất thử

PGS.TS Nguyễn Văn Hoan và cộng sự

540/QĐ-TT-CNN, ngày 06/12/2010

2

Giống đu đủ VNĐ10 được công nhận cho sản xuất thử

PGS.TS Nguyễn Văn Hoan và cộng sự

540/QĐ-TT-CNN, ngày 06/12/2010

3

Tác giả các giống cà chua lai chất lượng cao

PGS TS Nguyễn Hồng Minh

Được công nhận bản quyền thương hiệu giống cà chua lai “HT

IV

Máy nông nghiệp (1)

 

 

1

Hệ thống máy canh tác và thu hoạch sắn

TS. Hà Đức Thái và cộng sự

Cúp vàng Techmart 20094. GIAI ĐOẠN 2001-2006

 

TT

Tên Giống cây trồng / Tiến bộ kỹ thuật

Tác giả

Quyết định, thời gian được công nhận

I

Tiến bộ kỹ thuật

 

 

1.

Sản phẩm phân bón mới: Phân đạm viên nén – VĐN; NPK viên nén; NK viên nén

TS. Nguyễn Tất Cảnh và cộng sự

1046QĐ/BNN-KHCN, ngày 11/5/2005

2.

Sản phẩm phân bón lá Pomior P-198; Pomior P-289; Pomior P-389; Pomior P203H

PGS.TS. Hoàng Ngọc Thuận và cộng sự

1046QĐ/BNN-KHCN, ngày 11/5/2005

3.

Biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) đối với Bọ hà Cylas formicarius F. hại cây Khoai Lang

PGS.TS. Nguyễn Văn Đĩnh và cộng sự

2338 QĐ/BNN-KHCN, ngày 9/9/2005

4.

Biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây Tây ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

PGS.TS. Nguyễn Văn Đĩnh và cộng sự

2338 QĐ/BNN-KHCN, ngày 9/9/2005

5.

Biện pháp nhân nhanh giống hoa đồng tiền bằng kỹ thuật nuôi cấy mô

GS.TS. Nguyễn Quang Thạch và cộng sự

2215QĐ/BNN-KHCN, ngày 2/8/2004

6.

Công nghệ nhân nhanh giống dứa cayen bằng kỹ thuật nuôi cấy mô

GS. TS. Nguyễn Quang Thạch và cộng sự

QĐ số 5310 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/11/2002

7.

Quy trình nhân giống và nuôi giống Lan Hồ Điệp

GS. TS. Nguyễn Quang Thạch và cộng sự

QĐ số 5310 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/11/2002

8.

Kết quả nghiên cứu phân bố và đặc điểm gây bệnh của các chủng vi khuẩn bạc lá lúa ở miền Bắc Việt nam

TS. Phan Hữu Tôn, Bùi Trọng Thủy và cộng sự

2215QĐ/BNN-KHCN, ngày 2/8/2004

II

Giống cây trồng

 

 

1

Giống lúa lai hai dòng Việt Lai 20, công nhân giống mới

PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan và cộng sự

2182 QĐ/BNN-KHCN, ngày 29/7/2004

2

Giống cà chua lai HT7, HT21... được công nhận là giống Quốc Gia và cho phổ biến trong sản xuất

PGS.TS. Nguyễn Hồng Minh và cộng sự

Số 1079-TB/KHCN, ngày 5/3/2001

3

Giống đậu tương D140, cho khu vực hóa ở vùng Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ trong cả 3 vụ xuân, hè, đông

TS. Vũ Đình Chính và cộng sự

Số 1079-TB/KHCN, ngày 5/3/2001

 

 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap