Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực
10:37 10/05/2019
Ngày 21/4/2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với gần 50 doanh nghiệp trong tất cả các khối ngành nông lâm ngư, kinh tế, kế toán, công nghệ thông tin,...
Nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường giao lưu văn hoá cho sinh viên quốc tế tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
14:20 19/12/2018
Năm 2018, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn...
Mô hình khoa học công nghệ - Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học
14:11 22/12/2017
Hoạt động KH&CN không thể thiếu trong các cơ sở giáo dục đại học. Hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, rèn kỹ năng nghiên cứu cho người học về...
Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp Nhật Bản
15:29 17/08/2016
Trong khuôn khổ Dự án “Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực thực phẩm thông qua hợp tác giữa Nhật Bản với các trường đại học khối ASEAN” do Bộ Nông – Lâm – Ngư, Nhật Bản và Bộ...

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap