Khai mạc Khóa tập huấn Chuỗi giá trị thực phẩm năm 2019
08:49 19/06/2019
Sáng ngày 17/6/2019, tại Hội trường A – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra Lễ khai mạc Khóa tập huấn Chuỗi giá trị thực phẩm năm 2019 nằm trong khuôn khổ dự án “Phát triển...
Tăng cường hoạt động đào tạo về Chuỗi giá trị thực phẩm với sự hỗ trợ của khu vực tư nhân Nhật Bản
09:43 10/09/2018
Trong khuôn khổ Dự án “Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực thực phẩm thông qua hợp tác giữa Nhật Bản với các trường đại học khối ASEAN” do Bộ Nông – Lâm – Ngư Nhật Bản và Bộ...
Khóa tập huấn về Chuỗi giá trị thực phẩm
07:57 26/07/2016
Trong khuôn khổ Dự án Phát triển nguồn lực cho các lĩnh vực liên quan tới thực phẩm thông qua các trường đại học đối tác ASEAN (dự án HRD) hợp tác với Nhật Bản do Bộ Nông nghiệp và...

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap