Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Anh
15:50 17/06/2019
Sáng ngày 11/6/2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Anh, chuyên ngành Khoa học cây trồng, mã số 9 62...
Lễ bảo vệ luận án cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Loan
09:25 13/03/2019
Sáng ngày 11/3/2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Loan, chuyên ngành Dịch tễ học thú y, mã số 9 64...
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Quốc Toản
10:45 18/01/2019
Sáng ngày 17/01/2019, tại Hội trường C - Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trần Quốc Toản, chuyên ngành Kinh tế phát triển với...
Tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Dung
11:07 24/08/2017
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Dung với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật tưới nhỏ giọt đến sinh trưởng và...
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện
14:52 14/06/2016
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức buổi bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Tân Lộc về đề tài: “Nghiên cứu tiêu thụ rau thông qua hệ thống chợ và siêu thị trên địa...

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap