Thông báo đạt tiêu chí trúng tuyển và xác nhận nhập học đại học hệ chính quy theo phương thức xét thẳng và xét tuyển dựa vào kết quả học tập (đợt 2 – 2019)
17:05 07/05/2019
Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả xét tuyển và kế hoạch nhập học thí sinh đạt tiêu chí trúng tuyển...

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap