Học sinh trường Nhật Bản Hà Nội đến tham quan, trải nghiệm tại khoa Nông học - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
09:36 10/06/2019
Ngày 06/6/2019, hơn 50 học sinh thuộc trường Nhật Bản Hà Nội đã đến tham quan, trải nghiệm thực tế tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Chương trình do Trung tâm Quan hệ công chúng...

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap