Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Chu Thị Kim Chung
08:55 19/06/2019
Sáng ngày 12/6/2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Chu Thị Kim Chung, chuyên ngành Kinh tế phát triển, mã số 9...
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Sơn
10:42 11/06/2019
Sáng ngày 08/6/2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Sơn, chuyên ngành Sinh sản và Bệnh sinh sản gia...
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Dương
13:43 29/01/2019
Sáng ngày 26/01/2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Dương, chuyên ngành Dinh dưỡng và thức ăn chăn...
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đặng Quang Bích
22:46 25/01/2019
Sáng ngày 23/01/2019, tại Hội trường C, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Đặng Quang Bích, chuyên ngành Khoa học cây trồng với đề...

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap