Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Quốc Toản
10:45 18/01/2019
Sáng ngày 17/01/2019, tại Hội trường C - Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trần Quốc Toản, chuyên ngành Kinh tế phát triển với...

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap