Đạt tiêu chuẩn quốc tế AUN-QA: Bước tiến mới về chất lượng đào tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam
10:03 03/07/2018
Trong những năm gần đây, việc đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA đang là cái đích mà nhiều trường đại học tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á hướng tới.

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap