Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực
10:37 10/05/2019
Ngày 21/4/2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với gần 50 doanh nghiệp trong tất cả các khối ngành nông lâm ngư, kinh tế, kế toán, công nghệ thông tin,...
Tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Bulgari và Hy Lạp
14:31 10/04/2018
Ngày 28/03/2018, đoàn Hiệu trưởng trường Đại học South-West "Neofit Rilski", Bulgari và Hiệu trưởng Viện Công nghệ giáo dục Trung tâm Macedonia, Hy Lạp đã đến thăm, thảo luận hợp...

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap