Seminar chia sẻ phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học
13:58 28/11/2017
Thực hiện chủ trương hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh đồng thời nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu của các giảng viên trong Khoa hướng tới xây dựng đội ngũ các nhà khoa học có đủ...
Hội thảo quốc tế ISSAAS 2017 – Phát triển mạng lưới nghiên cứu khoa học nông nghiệp trong khu vực Đông Nam Á
10:20 30/10/2017
Tiếp nối thành công hội thảo quốc tế ISSAAS 2016, Ban Hợp tác quốc tế đã phối hợp với Chi hội ISSAAS Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cùng với Hiệp hội khoa học kỹ thuật...
Hội nghị “Tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016” khoa Quản lý đất đai
14:42 27/03/2017
Nhằm tổng kết hoạt động sinh viên NCKH của khoa năm 2016, phát động phong trào sinh viên NCKH năm 2017, chiều ngày 23/03/2017, Khoa Quản lý đất đai đã tổ chức “Hội nghị tổng kết...

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap