Tham gia Hội nghị triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2020
14:08 28/10/2019
Ngày 18/10/2019, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam và triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc...
Tham gia Hội nghị triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2020
14:08 28/10/2019
Ngày 18/10/2019, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam và triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc...
Tham gia Hội nghị triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2020
14:08 28/10/2019
Ngày 18/10/2019, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam và triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc...
Tham gia Hội nghị triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2020
14:08 28/10/2019
Ngày 18/10/2019, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam và triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc...
Tham gia Hội nghị triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2020
14:08 28/10/2019
Ngày 18/10/2019, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam và triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc...

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap