CÁC VẤN ĐỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN
21:58 31/10/2019
Ngày 25/10/2019, khoa Môi trường đã tổ chức seminar Quốc tế về các vấn đề quản lý tài nguyên rừng tại Việt Nam và Nhật Bản nhằm học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản...
CÁC VẤN ĐỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN
21:58 31/10/2019
Ngày 25/10/2019, khoa Môi trường đã tổ chức seminar Quốc tế về các vấn đề quản lý tài nguyên rừng tại Việt Nam và Nhật Bản nhằm học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản...
CÁC VẤN ĐỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN
21:29 31/10/2019
Ngày 25/10/2019, khoa Môi trường đã tổ chức seminar Quốc tế về các vấn đề quản lý tài nguyên rừng tại Việt Nam và Nhật Bản nhằm học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản...
CÁC VẤN ĐỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN
21:29 31/10/2019
Ngày 25/10/2019, khoa Môi trường đã tổ chức seminar Quốc tế về các vấn đề quản lý tài nguyên rừng tại Việt Nam và Nhật Bản nhằm học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản...
CÁC VẤN ĐỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN
21:29 31/10/2019
Ngày 25/10/2019, khoa Môi trường đã tổ chức seminar Quốc tế về các vấn đề quản lý tài nguyên rừng tại Việt Nam và Nhật Bản nhằm học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản...
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 8/2019
10:17 31/10/2019
Dự lễ bế giảng có GS.TS. Vũ Văn Liết, hội đồng học viện; Lãnh đạo Ban Công tác chính tri và công tác sinh viên, Ban Quản lý Đào tạo và Ban chủ nhiệm các khoa.
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 8/2019
10:17 31/10/2019
Dự lễ bế giảng có GS.TS. Vũ Văn Liết, hội đồng học viện; Lãnh đạo Ban Công tác chính tri và công tác sinh viên, Ban Quản lý Đào tạo và Ban chủ nhiệm các khoa.

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap