Khoa Kinh tế và PTNT sẵn sàng hợp tác & đào tạo nhân lực chất lượng cao
15:32 21/10/2019
Sáng ngày 19/10, khoa Kinh tế & phát triển nông thôn đã tổ chức chương trình “Orientation for K64 Advanced Program and Festival Day for International Students”
AEON Việt Nam – Địa chỉ thực tập chất lượng cho sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm
07:39 21/10/2019
Thực tập nghề nghiệp là một học phần vô cùng quan trọng đối với tất cả các sinh viên năm thứ 3 khoa Công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trước khi tốt nghiệp đại học....
AEON Việt Nam – Địa chỉ thực tập chất lượng cho sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm
07:39 21/10/2019
Thực tập nghề nghiệp là một học phần vô cùng quan trọng đối với tất cả các sinh viên năm thứ 3 khoa Công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trước khi tốt nghiệp đại học....
AEON Việt Nam – Địa chỉ thực tập chất lượng cho sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm
07:39 21/10/2019
Thực tập nghề nghiệp là một học phần vô cùng quan trọng đối với tất cả các sinh viên năm thứ 3 khoa Công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trước khi tốt nghiệp đại học....

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap