Hội nghị tổng kết công tác lấy ý kiến năm học 2018 – 2019
09:16 31/10/2019
Ngày 29/10/2019, tại Hội trường C nhà Hành chính, trung tâm Đảm bảo chất lượng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động đào tạo và hỗ trợ năm...
Hội nghị tổng kết công tác lấy ý kiến năm học 2018 – 2019
09:16 31/10/2019
Ngày 29/10/2019, tại Hội trường C nhà Hành chính, trung tâm Đảm bảo chất lượng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động đào tạo và hỗ trợ năm...
Hội nghị tổng kết công tác lấy ý kiến năm học 2018 – 2019
09:16 31/10/2019
Ngày 29/10/2019, tại Hội trường C nhà Hành chính, trung tâm Đảm bảo chất lượng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động đào tạo và hỗ trợ năm...
Lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 2 năm 2019 khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
09:51 25/11/2019
Tất cả 58 học viên đều bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ. Các luận văn đều có ý nghĩa khoa học, đóng góp cho thực tiễn sản xuất, quản lý nhà nước và công việc của tân thạc sĩ. Một...
Lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 2 năm 2019 khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
09:51 25/11/2019
Tất cả 58 học viên đều bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ. Các luận văn đều có ý nghĩa khoa học, đóng góp cho thực tiễn sản xuất, quản lý nhà nước và công việc của tân thạc sĩ. Một...
Lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 2 năm 2019 khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
09:51 25/11/2019
Tất cả 58 học viên đều bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ. Các luận văn đều có ý nghĩa khoa học, đóng góp cho thực tiễn sản xuất, quản lý nhà nước và công việc của tân thạc sĩ. Một...

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap