Seminar “Suggested ba thesis structure”
14:11 22/10/2019
Ngày 09/10/2019, tại Giảng đường B211, nhóm Nghiên cứu mạnh Ngôn ngữ học ứng dụng đã tổ chức buổi seminar với chủ đề “Suggested ba thesis structure” do TS. Nguyễn Thị Thu Thủy...
Seminar “Suggested ba thesis structure”
14:11 22/10/2019
Ngày 09/10/2019, tại Giảng đường B211, nhóm Nghiên cứu mạnh Ngôn ngữ học ứng dụng đã tổ chức buổi seminar với chủ đề “Suggested ba thesis structure” do TS. Nguyễn Thị Thu Thủy...
Khoa Kinh tế và PTNT sẵn sàng hợp tác & đào tạo nhân lực chất lượng cao
15:32 21/10/2019
Sáng ngày 19/10, khoa Kinh tế & phát triển nông thôn đã tổ chức chương trình “Orientation for K64 Advanced Program and Festival Day for International Students”
Khoa Kinh tế và PTNT sẵn sàng hợp tác & đào tạo nhân lực chất lượng cao
15:32 21/10/2019
Sáng ngày 19/10, khoa Kinh tế & phát triển nông thôn đã tổ chức chương trình “Orientation for K64 Advanced Program and Festival Day for International Students”
Khoa Kinh tế và PTNT sẵn sàng hợp tác & đào tạo nhân lực chất lượng cao
15:32 21/10/2019
Sáng ngày 19/10, khoa Kinh tế & phát triển nông thôn đã tổ chức chương trình “Orientation for K64 Advanced Program and Festival Day for International Students”
Khoa Kinh tế và PTNT sẵn sàng hợp tác & đào tạo nhân lực chất lượng cao
15:32 21/10/2019
Sáng ngày 19/10, khoa Kinh tế & phát triển nông thôn đã tổ chức chương trình “Orientation for K64 Advanced Program and Festival Day for International Students”

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap