Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Bộ môn của NCS. Trần Thị Diên
09:43 15/08/2019
Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Trần Thị Diên, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp với đề tài “Giải pháp phát triển sản xuất cam theo hướng hàng hóa ở tỉnh Tuyên...
Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Bộ môn của NCS. Trần Thị Diên
09:43 15/08/2019
Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Trần Thị Diên, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp với đề tài “Giải pháp phát triển sản xuất cam theo hướng hàng hóa ở tỉnh Tuyên...
Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Bộ môn của NCS. Trần Thị Diên
09:43 15/08/2019
Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Trần Thị Diên, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp với đề tài “Giải pháp phát triển sản xuất cam theo hướng hàng hóa ở tỉnh Tuyên...
Khai giảng lớp đào tạo nghề trồng cây có múi tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm
14:55 13/08/2019
Ngày 13/8/2019, Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức khai giảng thành công lớp đào tạo nghề nông thôn về trồng cây có múi tại xã Kiêu Kỵ,...
Khai giảng lớp đào tạo nghề trồng cây có múi tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm
14:55 13/08/2019
Ngày 13/8/2019, Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức khai giảng thành công lớp đào tạo nghề nông thôn về trồng cây có múi tại xã Kiêu Kỵ,...
Khai giảng lớp đào tạo nghề trồng cây có múi tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm
14:55 13/08/2019
Ngày 13/8/2019, Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức khai giảng thành công lớp đào tạo nghề nông thôn về trồng cây có múi tại xã Kiêu Kỵ,...

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap