Sinh viên Đại học
Những thủ tục cần thiết đối với thí sinh trúng tuyển nhập học
Căn cứ Kế hoạch triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học năm 2017, Học viện thông báo các nội dung cho công tác nhập học như sau:
Cảnh cáo sinh viên cấm thi kết thúc học phần môn học kỹ năng mềm học kì 1 năm học 2018 – 2019 do còn nợ học phí
Để tạo điều kiện cho những sinh viên còn nợ học phí (do thiếu tiền duy trì tài khoản, chưa cập nhật số tài khoản cá nhân, ...) (có danh sách kèm theo) có nguyện vọng hoàn thành học phí, thi kết thúc học kì 1, năm học 2018 – 2019, Trung tâm cho phép những sinh viên được nộp học phí từ ngày 19/10/2018 đến 16 giờ ngày 05/11/2018
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trình độ ĐH, ĐH ngành2, CĐ hệ chính quy đợt tháng 09 năm 2018
Ban quản lý đào tạo thông báo: Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trình độ đại học (ngành 1 và ngành 2) và trình độ cao đẳng hệ chính quy
Đốc thu học phí học kì 1, năm học 2018–2019 đối với sinh viên hệ chính quy
Để tạo điều kiện cho sinh viên được hoàn thành học phí trong học kì 1, năm học 2018 – 2019, Học viện cho phép những sinh viên còn nợ học phí tiếp tục được nộp học phí từ ngày 15/10/2018 đến 16 giờ ngày 30/10/2018.
Tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra (B1)
Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế được giao nhiệm vụ tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra cho toàn bộ sinh viên chính quy của Học viện. Trung tâm thông báo tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra B1 cho sinh viên cụ thể như sau:
Tuyển sinh lớp đào tạo tiếng Anh giao tiếp
Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế (CIED), Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp cùng trường Học viện Anh ngữ Help – Philippines tổ chức khóa học Tiếng Anh Giao tiếp với nhiều ưu đãi hấp dẫn, cụ thể như sau:
Kết quả xét cấp học bổng thủ khoa, á khoa tuyển sinh Đại học năm 2018 vòng Phỏng vấn
Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét cấp học bổng thủ khoa, á khoa tuyển sinh Đại học năm 2018 vòng phỏng vấn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả xét cấp học bổng thủ khoa, á khoa tuyển sinh Đại học năm 2018
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp trình độ ĐH, CĐ, bằng 2 hệ chính quy đợt tháng 09 năm 2018
Ban quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp trình độ đại học ngành thứ nhất, đại học ngành thứ hai và cao đẳng hệ chính quy đợt tháng 09 năm 2018
Bế giảng - trao bằng tốt nghiệp, bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng Chính quy công nhận tốt nghiệp tháng 08/2018
Theo kế hoạch, Học viện tổ chức lễ bế giảng - trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên tốt nghiệp bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng, hệ chính quy được công nhận tốt nghiệp tháng 08/2018 vào ngày 16-17/10/2018, tại Hội trường A - Giảng đường Nguyễn Đăng (P207) như sau:
Thay đổi lịch giảng dạy và học tập sáng ngày 30/9/2018
Ban Quản lý đào tạo thông báo đến các giảng viên, học viên và sinh viên có thời khóa biểu giảng dạy, học tập vào sáng ngày 30/9/2018 (từ tiết 1 đến tiết 5) thay đổi thời khóa biểu như sau:
3524

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ