Ngày 22/04/2020, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ đã tổ chức buổi seminar online trên MS Teams với chủ đề “Những yếu tố ảnh hưởng đến hạnh phúc nghề nghiệp của giáo viên” do ThS. Trần Thị Thanh Tâm trình bày. Tham dự buổi seminar là các giảng viên của Khoa Sư phạm & Ngoại ngữ.

Giảng viên được đánh giá là nghề nghiệp có yêu cầu cao trong công việc liên quan đến các khía cạnh như tình trạng quá tải công việc, áp lực thời gian, hay chịu trách nhiệm về hành vi của người học, và sự tương tác cảm xúc mãnh liệt với sinh viên. Ngoài ra, những yếu tố bên ngoài lớp học như sự hợp tác với các đồng nghiệp, áp lực của lãnh đạo hay cuộc sống gia đình của mỗi giảng viên đều là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác giận dữ, thiếu hài lòng của họ. Chính những yêu cầu cao trong nghề nghiệp như vậy là những yếu tố rủi ro cho hạnh phúc của người giảng viên.

 

Trong bài nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu nhằm tìm hiểu những vẫn đề lý luận về hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc nghề nghiệp của giáo viên, các yếu tố ảnh hưởng đến hạnh phúc nghề nghiệp của giáo viên.

Bài nghiên cứu này, tác giả đã tìm hiểu được nội hàm khái niệm hạnh phúc nghề nghiệp cũng như chỉ ra các yếu tố của hạnh phúc nghề nghiệp của giáo viên. Đồng thời, 03 yếu tố ảnh hưởng đến hạnh phúc nghề nghiệp của giáo viên là đặc điểm cá nhân, đặc điểm nghề nghiệp và đặc điểm tổ chức cũng đã được chỉ ra và làm rõ. Kết quả này là nền tảng quan trọng cho các nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam để tìm hiểu về hạnh phúc nghề nghiệp của giáo viên cả nước nói chung và giảng viên tại Học viện nông nghiệp Việt Nam nói riêng. Hướng nghiên cứu tiếp theo, tác giả sẽ áp dụng kết quả này để triển khai nghiên cứu thực tế tại Học viện nhằm tìm hiểu về mức độ hạnh phúc trong nghề nghiệp của giảng viên cũng như đề xuất cải thiện các yếu tố để nâng cao hạnh phúc trong nghề nghiệp của giảng viên tại Học viện.