\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v sử dụng giảng đường Nguyễn Đăng cho tuyển sinh cao học và NCS

\r\n

\r\n Nhà trường sử dụng khu giảng đường Nguyễn Đăng để tổ chức thi tuyển sinh cao học và NCS đợt 1 năm 2014 từ ngày 28 đến ngày 30/03/2014. Vì vậy, các lớp học phần có thời khóa biểu học tại giảng đường Nguyễn Đăng được nghỉ học, cụ thể như sau:

\r\n

\r\n Ngày 28/03/2014: Từ tiết 1 đến tiết 3 .

\r\n

\r\n Ngày 29/03/2014: Từ tiết 1 đến tiết 12

\r\n

\r\n Ngày 30/03/2014: +  Sáng: Từ tiết 1 đến tiết 6

\r\n

\r\n                            + Chiều: Từ tiết 7 đến tiết 12 đối với các giảng đường: ND101, ND102, ND103, ND104, ND105, ND106, ND201, ND202, ND203, ND204, ND205, ND206.

\r\n

\r\n Các lớp có nhu cầu học bù cần liên hệ với Ban Quản lý Đào tạo (bàn 14) để được cấp giảng đường vào thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.

\r\n

\r\n Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, Phòng công tác chính trị và công tác sinh viên thông báo tới giảng viên và sinh viên biết để thực hiện theo nội dung của thông báo này.

\r\n