Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ đang kết hợp cùng Trung tâm Ngoại ngữ và đào tạo Quốc tế tiến hành tổ chức đợt thi hết môn TA3 và đầu ra mô phỏng TOEIC cho sinh viên đăng ký học kỳ 3 năm học 2017-2018. Sinh viên đã thi xong rồi sẽ đối chiếu kết quả hôm thi của mình với file điểm của khoa. Nếu có bất cứ sai sót gì về thông tin cá nhân như mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, lớp học và đặc biệt là điểm số thì liên hệ ngay với Bộ môn Tiếng Anh cơ bản - Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ để đối chiếu lại. thời gian đến hết ngày 26/8/2018. bảng kết quả này sẽ được cập nhật liên tục sau mỗi buổi thi đề nghị sinh viên liên tục đối chiếu. Nếu sau ngày 26/8/2018 Khoa và Trung tâm sẽ lên điểm theo danh sách trên và gửi cho Ban Quản lý đào tạo.

Danh sách điểm ketquathita3hk20173.xlsx