Dự án “Xây dựng thư viện điện tử (TVĐT) dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14/3/2017. Dự án do Ngân hàng thế giới (World Bank) tài trợ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân được giao làm đầu mối triển khai nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Theo đại diện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, dự án đang được tích cực thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ. Thời gian qua, đoàn dự án đã khảo sát tại các cơ sở giáo dục đại học để nắm được hiện trạng về hạ tầng công nghệ.

Để TVĐT dùng chung sớm đưa vào hoạt động, dự kiến dự án sẽ triển khai theo từng cấu phần, đến năm 2022 sẽ hoàn thành các nội dung đầu tư để toàn bộ sản phẩm của dự án đi vào hoạt động.

Dự án được triển khai với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, thúc đẩy hợp tác và chia sẻ trong nghiên cứu thông qua cung cấp cơ sở dữ liệu ĐT dùng chung, hướng đến xây dựng thư viện đầu mối cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.

Ngoài ra, dự án còn kết nối các nhà khoa học trong hợp tác, chia sẻ kết quả nghiên cứu; thu hút người học, giảng viên đến tra cứu, sử dụng tài liệu tại thư viện trung tâm, qua đó lan tỏa tác động ảnh hưởng đến các đối tượng hưởng lợi. Việc thực hiện dự án cũng nằm trong lộ trình đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao chất lượng đào tạo của giáo dục đại học.

leftcenterrightdel
Thư viện điện tử dùng chung
 Khoảng 600.000 sinh viên và 27.000 giảng viên từ các cơ sở giáo dục đại học sẽ được tiếp cận nguồn tài nguyên học tập nghiên cứu phong phú

Kết quả đạt được

- Khi dự án hoàn thành sẽ có khoảng 600.000 sinh viên và 27.000 giảng viên từ các cơ sở giáo dục đại học khác sẽ được tiếp cận nguồn tài nguyên học tập nghiên cứu phong phú, thông qua quyền truy cập vào TVĐT dùng chung đặt tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Để đạt được mục tiêu tổng thể trên, một số trường trọng điểm trong mạng lưới các trường đại học, học viện, có đào tạo về kinh tế - quản trị kinh doanh ở Việt Nam (VNEUs) sẽ được tăng cường thiết bị, hình thành các thư viện “vệ tinh” của TV dùng chung; cơ sở vật chất của TV dùng chung được tăng cường, bao gồm thiết bị nội thất, hệ thống an ninh TV và hệ thống công nghệ thông tin phục vụ bạn đọc.

Đồng thời, các cán bộ nòng cốt của các trường thành viên trong mạng lưới VNEUs sẽ được đào tạo, tập huấn trong việc khai thác dùng chung.

Thời gian thực hiện dự án này là từ năm 2017 - 2022 với tổng vốn đầu tư là 11.500.000 USD.

Ths. Phạm Thi Thanh Mai - GĐ Trung tâm TT-TV LĐC:

"Thực hiện mục tiêu liên kết, tận dụng gia tăng nguồn tài nguyên thông tin hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học cho giảng viên, sinh viên Học viện, Năm 2021, Trung tâm TT-TV Lương Định Của - Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tham gia là thành viên “TVĐT dùng chung” thuộc dự án “Xây dựng TVĐT dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam”, cán bộ Trung tâm cũng đã tham gia đào tạo, tập huấn về CSDL và đã sẵn sàng để hỗ trợ thầy/cô, các bạn học viên, sinh viên học viện khai thác, sử dụng hiệu quả. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời truy cập CSDL tạp chí điện tử đa ngành SAGE e-Journals Collection."

Trích nguồn: Thời Vũ - Vietnamnet.vn