TRANG THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN

Sinh viên
18/12/2018

Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc đối với tất cả các sinh viên đang học tại Học viện trong năm học 2018-2019 như sau:

09:40 23/04/2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả thi tiếng Anh đầu ra cho học viên và sinh viên đợt thi tháng 4 năm 2019:
09:13 19/04/2019
Ngày 21 tháng 04 năm 2019, khu vực giảng đường Nguyễn Đăng và một phần của giảng đường B được dùng để tổ chức ngày hội việc làm 2019, Ban Quản lý đào tạo xin thông báo các lớp học phần có thời khóa biểu học tại giảng đường B trong ngày 21/04/2019 sẽ thay đổi giảng đường, cụ thể như sau:
09:18 17/04/2019
Học kì 2, năm học 2018 – 2019, Học viện đã có Thông báo số 07/TB-TCKT ngày 22/01/2019 về việc thông báo lịch thu tiền học phí sinh viên (SV) trong học kì 2 năm học 2018 - 2019, hạn nộp đến ngày 28/03/2019;
09:12 17/04/2019
Học kì 2, năm học 2018 - 2019, Học viện đã có Thông báo số 08/TB-TCKT ngày 22/01/2019 về việc thông báo lịch thu tiền học phí đối với học viên trong học kì 2 năm học 2018 – 2019, hạn đến ngày 28/03/2019;
08:10 16/04/2019
Ban Quản lý đào tạo thông báo: - Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trình độ đại học (ngành 1 và ngành 2) và trình độ cao đẳng hệ chính quy
13:40 11/04/2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thơm với đề tài: “Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc tiêu chảy thành dịch do virus (Porcine Epidemic Diarrhea - PED) gây ra trên lợn Mán và lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang”
15:23 10/04/2019
Theo kế hoạch, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức lễ bế giảng - trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên tốt nghiệp bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng, hệ chính quy được công nhận tốt nghiệp tháng 01/2019 và tổ chức ngày hội việc làm 2019 (VNUA - JOB FAIR 2019), thời gian và địa điểm như sau:
14:04 05/04/2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Phạm Hồng Quân với đề tài: “Nghiên cứu sự lưu hành và đặc điểm dịch tễ học phân tử của Porcine circovirus type 2 (PCV2) ở lợn nuôi tại Việt Nam”
07:43 02/04/2019
Ban quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp trình độ đại học ngành thứ nhất, đại học ngành thứ hai và cao đẳng hệ chính quy đợt tháng 03 năm 2019


HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap