\r\n Ngay từ sáng sớm ngày 22/5/2016, hơn hai vạn sinh viên của Học viện đã đi thực hiện “quyền và nghĩa vụ công dân” của mình, chọn người xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Khu vực bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn được chọn là nơi khai mạc “Ngày hội của toàn dân”.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Hình ảnh tại Hội trường 207 - Giảng đường Nguyễn Đăng - nơi diễn ra khai mạc

\r\n

\r\n cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, 

\r\n

\r\n khu vực bầu cử số 6, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

\r\n

\r\n Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị bầu cử số 6 với 10 khu vực bỏ phiếu, tổng số cử tri là 24.109, trong đó 14.274 nữ; 9.835 nam.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Một số hình ảnh tại các khu vực bỏ phiếu tại Học viện

\r\n

\r\n Cầm những lá phiếu trên tay, nhiều sinh viên cho biết “cảm thấy hồi hộp và tự hào vì đây là lần đầu tiên được thực hiện nghĩa vụ và quyền công dân của mình”.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Các sinh viên lần đầu tiên được cầm thẻ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và HĐND

\r\n

\r\n Tính đến 20 giờ ngày 22/5, theo ghi nhận của Tổ bầu cử, toàn Học viện đã đạt 99,25% cử tri là sinh viên đi bỏ phiếu. Đây là kết quả đáng mừng bởi sự thành công này đồng nghĩa với việc các công tác tổ chức, tuyên truyền sâu, rộng về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Học viện đã được thực hiện tốt trong thời gian qua.

\r\n

\r\n Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

\r\n