-         Từ 13h30 ngày 15/8/2017 đến 17/8/2017: Tổ chức các lớp học chính trị cho sinh viên trong tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2017 – 2018 (C.Hiền, C.Phương Anh và các giáo viên chủ nhiệm). Tại Hội trường A.

-         Kế hoạch thỉnh giảng học kỳ 1 năm học 2017-2018 tại Phòng 202 Ban Tổ chức cán bộ (Nhà hành chính). Thời hạn nộp từ nay đến hết ngày 20/08/2017. (Lưu ý: Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 tất cả giảng viên tham gia thỉnh giảng bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

-         Chi bộ nộp tài liệu chuẩn bị trước đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 về văn phòng Đảng ủy (bản mềm qua email vpdanguy@vnua.edu.vn và bản cứng có chữ ký của cấp ủy) trước 16 giờ ngày 15/8/2017 và đăng ký lịch Đại hội chi bộ để Đảng ủy phân công đảng ủy viên tham dự.

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

(14/8/17)

- 7h30: Họp giao ban (BCN, Trưởng/ Phó BM, CTCĐ, BTCB, BTLCĐ, các trợ lý). Tại P.414.

- 9h00: Sinh hoạt chuyên môn. Tại các BM

- 13h30: Họp Hội đồng tuyển sinh SĐH đơt 2/2017 (T.Thao). Tại PH.1.

- 15h15: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (TV Ban Tổ chức Đảng ủy). Tại PH.6

Thứ 3

(15/8/17)

- 8h30: Bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Trần Minh Nguyệt, chuyên ngành Quản trị nhân lực (Giảng viên, học viên, sinh viên quan tâm tới dự). Tại HT.C.

- 9h00: Họp Ban Chấp hành Công đoàn Học viện mở rộng (về việc triển khai kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp) (T.Mác).

- 15h00: Hội nghi cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh Bí thư , phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo (T.Thao, T.Đăng). Tại HT.C

Thứ 4

(16/8/17)

- 8h00: Giao đề tài chuyên đề tốt ngiệp cho sinh viên lớp KT K6 Hải Dương (BCN, Chung VP). Tại P.404.

- 9h00: Giao đề tài chuyên đề tốt ngiệp cho sinh viên lớp KT K6 Hải Dương (thầy/ cô được phân công). Tại các BM.

- 15h00: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện và lấy phiếu thông qua danh sách quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo (T.Thao). Tại PH.1

Thứ 5

(17/8/17)

- 8h30: Bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Trần Quang Vinh, chuyên ngành Kinh tế phát triển (Giảng viên, học viên, sinh viên quan tâm tới dự). Tại HT.C.

- 9h00: Gặp mặt viên chức nghỉ hưu năm 2018 (BCN, CB có giây mời). Tại PH.2.

- 14h00: Họp về các học phần thực hành tăng cường (C.Hiền, Chung VP). Tại PH.1

Thứ 6

(18/8/17)

- 9h00: Gặp mặt Ban cán sự các lớp CH K26 (BCN, Q.Anh). Tại P.405

 

Thứ 7

(19/8/17)

- Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách tổ chức seminar. Tại P.404