HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

__________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Số:89/TB-VPHV

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tuyển lao động làm công tác quản lý sinh viên nội trú tại ký túc xáĐược sự đồng ý của Ban Giám đốc tại Tờ trình số 76/TTr-VPHV ngày 03 tháng 5 năm 2017, Văn phòng Học viện thông báo tuyển 01 lao động hợp đồng làm công tác quản lý sinh viên nội trú tại ký túc xá

1. Đối tượng: là công dân Việt Nam, không vi phạm pháp luật, không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Trình độ văn hóa tốt nghiệp Đại học trở lên.

2. Thời gian nộp hồ sơ:Từ  1/8/2017 đến 15/8/2017 (trong giờ hành chính)

3. Địa điểm nộp hồ sơ:Phòng 110 khu KTX C3, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

4. Hồ sơ bao gồm

-  Đơn xin đi làm;

-  Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương;

-  Bản sao bằng tốt nghiệp: Đại học, THPT, các chứng chỉ khác (nếu có)…;

-  Giấy khám sức khỏe;

-  Bản nhận xét quá trình công tác, giấy xin chuyển công tác với sự đồng ý của cơ quan đang công tác (nếu có).

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Công Tiệp