Thông báo
15:44 05/07/2017
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 01 lao động vào làm việc tại nhóm vệ sinh văn phòng của Tổ cảnh quan môi trường như sau:
15:21 24/05/2017
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 01 lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan như sau:
15:17 25/04/2017
Được sự đồng ý của Ban Giám đốc tại Tờ trình số 69/TTr-VPHV ngày 22 tháng 4 năm 2017, Văn phòng Học viện thông báo tuyển dụng 01lao động hợp đồng làm công tác trực giảng đường như sau:
09:30 25/01/2017
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 03 lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan như sau:
16:00 11/11/2016
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 02 lao động vào làm việc tại bộ phận vệ sinh văn phòng Học viện như sau:
10:06 07/09/2016
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 03 lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan như sau:

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap