Thông báo
13:53 10/12/2018
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 02 lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan Môi trường như sau:
15:42 15/08/2018
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 01 lao động vào làm việc Tổ cảnh quan như sau:
15:40 06/08/2018
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 01 lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan như sau:
07:53 10/07/2018
Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện tại Tờ trình số 99/TTr-VPHV ngày 09 tháng 7 năm 2018 về việc tuyển lao động hợp đồng cho Tổ Giảng đường, Văn phòng Học viện thông báo tuyển dụng 04 lao động hợp đồng làm việc tại Tổ giảng đường như sau:
15:14 05/05/2018
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 01 lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan như sau:
09:52 13/03/2018
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 01 lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan như sau:
14:56 25/12/2017
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 01 lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan như sau:
15:22 08/11/2017
Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện tại Tờ trình số 228/TTr-VPHV ngày 27 tháng 10 năm 2017, Văn phòng Học viện thông báo tuyển 02 lao động hợp đồng làm công tác trực giảng đường như sau:
14:47 13/10/2017
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 01 lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan như sau:
10:38 01/08/2017
Được sự đồng ý của Ban Giám đốc tại Tờ trình số 76/TTr-VPHV ngày 03 tháng 5 năm 2017, Văn phòng Học viện thông báo tuyển 01 lao động hợp đồng làm công tác quản lý sinh viên nội trú tại ký túc xá

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap