HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

__________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tuyển lao động làm công tác trực giảng đường

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện tại Tờ trình số 228/TTr-VPHV ngày 27 tháng 10 năm 2017, Văn phòng Học viện thông báo tuyển 02 lao động hợp đồng làm công tác trực giảng đường như sau:

1. Đối tượng: là công dân Việt Nam, không vi phạm pháp luật, không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

2. Tiêu chuẩn: Khỏe mạnh, nhiệt tình trong công việc;

- Trình độ văn hóa: tốt nghiệp PTTH trở lên.

3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

-   Đơn xin việc;

-   Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (trong thời gian 06 tháng);

-   Bản sao bằng tốt nghiệp: Đại học, THPT, các chứng chỉ khác (nếu có)…;

-   Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên (trong thời gian 6 tháng);

-   Bản sao CMND, sổ hộ khẩu;

-   Bản nhận xét quá trình công tác, giấy xin chuyển công tác với sự đồng ý của cơ quan đang công tác (nếu có).

4. Thời gian nộp hồ sơ: Từ   08/11/2017 đến hết ngày 18/11/2017 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm: Phòng 110 khu KTX C3, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

                                                                                                                                                                                                    

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Công Tiệp