HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

_________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Số: 15/TB-VPHV

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tuyển lao động hợp đồng cho Tổ giảng đường 


Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện tại Tờ trình số  99/TTr-VPHV ngày 09 tháng 7 năm 2018 về việc tuyển lao động hợp đồng cho Tổ Giảng đường, Văn phòng Học viện thông báo tuyển dụng 04 lao động hợp đồng làm việc tại Tổ giảng đường như sau:

I.   Vị trí Nhân viên trực giảng đường: Số lượng 02 người

1.  Đối tượng: Là công dân Việt Nam, không vi phạm pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, không đang bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Có lý lịch rõ ràng. Trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên. Ưu tiên tốt nghiệp Đại học. Có sức khỏe tốt để đảm nhận nhiệm vụ.

2.  Yêu cầu công việc: Trực phục vụ Phòng chờ giảng viên, quản lý, vệ sinh lớp học trên giảng đường theo lịch và địa điểm được phân công

II.   Vị trí Nhân viên lao công: Số lượng 02 người

1.  Đối tượng: Là công dân Việt Nam, không vi phạm pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, không đang bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Có lý lịch rõ ràng. Không yêu cầu trình độ. Ưu tiên người có kinh nghiệm công việc tạp vụ, lao công vệ sinh tại cơ quan, doanh nghiệp. Ưu tiên người có Hộ khẩu thường trú tại Huyện Gia Lâm, Hà Nội. Có sức khỏe tốt để đảm nhận nhiệm vụ.

2.  Yêu cầu công việc: Lao công vệ sinh tại giảng đường theo lịch và địa điểm được phân công.

III.  Lương và các chế độ: Theo quy định hiện hành của Học viện.

IV.   Hồ sơ:

1.Thời gian nhận Hồ sơ: Từ ngày 11/7/2018 đến ngày 25/7/2018.

2. Hồ sơ bao gồm:

-      Đơn xin đi làm;

-      Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương trong vòng 6 tháng;

-      Bản sao bằng tốt nghiệp (nếu có);

-      Giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng;

-      Bản sao Giấy khai sinh;

-      Bản photo CMND, hộ khẩu;

-      4 Ảnh 3x4 hoặc 4x6.

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 100 - Giảng đường E, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Liên hệ: Cô Thủy – Điện thoại 0984696633 (trong giờ Hành chính).

                                               

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Công Tiệp