Tuyển lao động làm công tác quản lý sinh viên nội trú tại ký túc xá
Được sự đồng ý của Ban Giám đốc tại Tờ trình số 76/TTr-VPHV ngày 03 tháng 5 năm 2017, Văn phòng Học viện thông báo tuyển 01 lao động hợp đồng làm công tác quản lý sinh viên nội trú tại ký túc xá
Văn phòng Học viện tuyển dụng
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 01 lao động vào làm việc tại nhóm vệ sinh văn phòng của Tổ cảnh quan môi trường như sau:
Văn phòng Học viện tuyển dụng làm việc tại Tổ cảnh quan
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 01 lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan như sau:
Tuyển lao động trực giảng đường
Được sự đồng ý của Ban Giám đốc tại Tờ trình số 69/TTr-VPHV ngày 22 tháng 4 năm 2017, Văn phòng Học viện thông báo tuyển dụng 01lao động hợp đồng làm công tác trực giảng đường như sau:
Văn phòng Học viện tuyển dụng 03 lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 03 lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan như sau:
Văn phòng Học viện tuyển dụng
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 02 lao động vào làm việc tại bộ phận vệ sinh văn phòng Học viện như sau:
Văn phòng Học viện tuyển dụng
Văn phòng Học viện có nhu cầu tuyển dụng 03 lao động vào làm việc tại Tổ cảnh quan như sau:
4883

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap