Ngày 02/11/2018, tại Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nhóm nghiên cứu mạnh về Nông nghiệp hữu cơ (Nhóm NCM về NNHC) và Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ (Trung tâm NNHC), Khoa Nông học đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Nông nghiệp 4.0, Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục tổ chức hội thảo khoa học về chủ đề: “Bộ giải pháp công nghệ E-GAP, cổng thông tin E-GAP, VN phục vụ nông nghiệp hữu cơ”.

Tham dự Seminar có: PGS.TS. Mai Quang Vinh, Phó Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Nông nghiệp 4.0, Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục; GS.TS. Phạm Tiến Dũng – Trưởng nhóm NCM NNHC, Khoa Nông học; cùng các thầy cô trong nhóm NCM NNHC và các em sinh viên của khoa Nông học.

Tại Seminar, các nhà khoa học đã trao đổi, chia sẻ một số nội dung chính như: Giới thiệu bộ giải pháp công nghệ E-GAP, cổng thông tin E-GAP (Electronic Good Agriculture Practices); Khả năng ứng dụng bộ giải pháp công nghệ E-GAP trong nông nghiệp hữu cơ; Xây dựng kế hoạch hợp tác ứng dụng bộ giải pháp công nghệ E-GAP giữa Nhóm NCM về NNHC và Trung tâm NNHC.

PGS.TS. Mai Quang Vinh đã trình bày về:

- Tình hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam.

- Giới thiệu bộ giải pháp công nghệ E-GAP hỗ trợ quản lý, truy xuất nguồn gốc minh bạch và kết nối thị trường nông sản.

- Tính năng của bộ giải pháp công nghệ E-GAP bao gồm: Truy xuất nguồn gốc sản phẩm đến chi tiết và khách hàng có thể kiểm tra quá trình sản xuất bất kỳ lúc nào qua thiết bị di động; Tư vấn, giám sát và tiêu chuẩn hóa quá trình sản xuất; Quản lý hoạt động sản xuất; Xây dựng thương hiệu, kết nối, phát triển thị trường và thương hiệu nông sản.

- Thành phần công nghệ của bộ giải pháp gồm: Nhật ký điện tử; Website hệ thống quản lý sản xuất; E-GAP hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước; Phần mềm quản lý in và phát hành tem theo sản lượng thực; Camera trực tuyến; Tem truy xuất QR-code E-GAP; Cổng thông tin E-GAP, VN; Gói công nghệ sản xuất bao gồm Công nghệ hữu cơ thế hệ mới, công nghệ thời tiết thông minh iMetos, công nghệ đèn LED năng lượng thế hệ mới.

- Một số kết quả bước đầu của công nghệ.

Ngoài ra, Trung tâm Công nghệ Nông nghiệp 4.0, Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục cũng đề nghị được hợp tác với Nhóm NCM về NNHC và Trung tâm NNHC trong thời gian gần nhất để ứng dụng bộ công cụ trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Seminar khoa học đã mang lại được cái nhìn mới về bộ giải pháp công nghệ E-GAP, cổng thông tin E-GAP, VN phục vụ nông nghiệp hữu cơ cho giảng viên, các nhà khoa học và sinh viên của Học viện./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo 

 

PGS.TS. Mai Quang Vinh - Trung tâm công nghệ Nông nghiệp 4.0, 

Viện phát triển Công nghệ và giáo dục trình bày tại Seminar

GS.TS. Phạm Tiến Dũng – Khoa Nông học tham gia thảo luận và trình bày