Thực hiện chủ trương thành lập và triển khai hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh, ngày 14 tháng 12 năm 2017, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết hồ sơ các nhóm nghiên cứu mạnh thuộc nhiều lĩnh vực. Trong buổi lễ công bố Quyết định và ra mắt các nhóm nghiên cứu mạnh, các nhóm đã tiến hành ký kết cam kết thực hiện hoạt động trước sự chứng kiến của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện PGS.TS. Nguyễn Thị Lan; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện PGS.TS. Nguyễn Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Học viện – NGND, GS.TS. Trần Đức Viên; Thư ký Hội đồng Học viện – GS.TS. Vũ Văn Liết và lãnh đạo các đơn vị trong Học viện.

Nhóm nghiên cứu mạnh của Khoa Công nghệ thông tin mang tên “Nhóm nghiên cứu mạnh về ứng dụng Công nghệ thông tin trong nông nghiệp” do TS. Trần Đức Quỳnh làm trưởng nhóm với mục tiêu tập hợp các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực để giải quyết các vấn đề của nông nghiệp nói chung, đào tạo đội ngũ nghiên cứu chuyên sâu, nâng cao năng lực của các nhà khoa học trong nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tham gia đấu thầu các chương trình/dự án trong nước và quốc tế, tạo mạng lưới hợp tác với các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về lĩnh vực công nghệ thông tin; thực hiện các nghiên cứu cả về cơ bản và ứng dụng, đặc biệt là ứng dụng trong nông nghiệp, góp phần nâng cao thương hiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam bằng sản phẩm khoa học công nghệ và các công bố khoa học trong nước và quốc tế.

Các hướng nghiên cứu chính của nhóm bao gồm: Nghiên cứu các phương pháp tính toán thông minh trong nông nghiệp, phát triển phần mềm ứng dụng trong nông nghiệp, tính toán thống kê và ứng dụng trong nông nghiệp, ứng dụng phương trình đạo hàm riêng và mô hình hóa các bài toán trong nông nghiệp. Đây đều là những hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nhóm nghiên cứu mạnh về ứng dụng CNTT trong nông nghiệp tập hợp các thành viên có trình độ chuyên môn cao trong khoa và ngoài khoa, cam kết thực hiện các nội dung, đề án đã được phê duyệt, xây dựng nội quy, quy chế của nhóm, sử dụng kinh phí đúng mục đích, phân bổ giờ NCKH cho các thành viên, quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ trong nhóm, hoàn thành các yêu cầu sản phẩm đã đăng ký với Học viện…