Để phát huy thế mạnh trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng những kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác giảng dạy và thực tiễn. Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện các nhóm nghiên cứu mạnh. Đây là những nhóm nghiên cứu nòng cốt của học viện, với các chủ đề nghiên cứu phù hợp với thực tiễn. 

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn đã hiình thành được 4 nhóm nghiên cứu mạnh với các nhà khoa học xuất sắc của Khoa. Mỗi nhóm nghiên cứu mạnh của Khoa có thế mạnh riêng trong từng chủ để của Kinh tế và Phát triển nông thôn. Dẫn dắt các nhóm là các nhà khoa học có uy tín như PGS.TS. Trần Đình Thao, trưởng nhóm Liên kết kinh tế và Phát triển thị trường, GS.TS. Nguyễn Văn Song trưởng nhóm Kinh tế quản lý tài nguyên môi trường, PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hiền trưởng nhóm Quản lý phát triển nông thôn, PGS.TS. Nguyễn Phượng Lê trưởng nhóm Chính sách nông nghiệp.

 

Lễ ký kết thành lập

 

Ngày 14/12/2017, Ban Giám đốc ra Quyết định thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh. Trong buổi lễ công bố Quyết định và ra mắt các nhóm nghiên cứu mạnh, các nhóm đã tiến hành ký kết cam kết thực hiện hoạt động trước sự chứng kiến của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện PGS.TS. Nguyễn Thị Lan; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện PGS.TS. Phạm Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Học viện – NGND, GS.TS. Trần Đức Viên; Thư ký Hội đồng Học viện – GS.TS. Vũ Văn Liết và lãnh đạo các đơn vị trong Học viện.