Nhóm nghiên cứu mạnh
Nhóm nghiên cứu mạnh - Bước đột phá trong phát triển khoa học và công nghệ tại Học viện
Khoa học và Công nghệ luôn được khẳng định vai trò và vị thế trong phát triển quốc gia, hiến pháp năm 2013 nêu rõ: "Phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển KT-XH của đất nước"
Hội thảo Phát triển bền vững ngành sản xuất thức ăn thủy sản tại Việt Nam
Ngày 12/12/2018, nhóm nghiên cứu mạnh Dinh dưỡng thức ăn và Nuôi trồng thủy sản, kết hợp với trường Đại học Namur và sự hỗ trợ từ tổ chức ARES - Bỉ, tổ chức hội thảo về chủ đề phát triển bền vững ngành sản xuất thức ăn thủy sản tại Việt Nam.
Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ của nhóm nghiên cứu mạnh khoa Công nghệ Thực phẩm
Từ ngày 5 - 7/11/2018, nhóm nghiên cứu mạnh “Bảo quản và chế biến nguyên liệu có nguồn gốc thực vật”, Khoa Công nghệ Thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Trường Đại học Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Bỉ) đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “Postharvest Management for Better Food Ssecurity” tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Seminar khoa học về bộ giải pháp công nghệ E-GAP, cổng thông tin E-GAP, VN phục vụ nông nghiệp hữu cơ
Ngày 02/11/2018, tại Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nhóm nghiên cứu mạnh về Nông nghiệp hữu cơ (Nhóm NCM về NNHC) và Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ (Trung tâm NNHC), Khoa Nông học đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Nông nghiệp 4.0, Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục tổ chức hội thảo khoa học về chủ đề: “Bộ giải pháp công nghệ E-GAP, cổng thông tin E-GAP, VN phục vụ nông nghiệp hữu
Hội thảo khoa học Phát triển bền vững thức ăn thủy sản tại Việt Nam: Tiêu chí & chứng nhận
Ngày 8/9/2018, nhóm nghiên cứu mạnh Dinh dưỡng thức ăn và Nuôi trồng thủy sản đã tổ chức thành công hội thảo Phát triển bền vững thức ăn thủy sản tại Việt Nam: Tiêu chí và chứng nhận (Project kick off: Sustainable Aquafeed in Vietnam: stimulating adoption and certification).
Hội thảo: Phân tích và cải thiện chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Việt Nam
Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Nhóm nghiên cứu mạnh Chính sách nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo khởi động dự án và giới thiệu về các mục tiêu, hoạt động, kết quả và tác động mong đợi của dự án vào ngày 27/8/2018.
Hội thảo “10 năm triển khai Hệ thống cùng tham gia đảm bảo chất lượng (PGS) ở Việt Nam: Bài học kinh nghiệm và giới thiệu bộ công cụ mới”
Ngày 30/07/2018, Rikolto Việt Nam và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) đồng tổ chức Hội thảo “10 năm triển khai Hệ thống cùng tham gia đảm bảo chất lượng (PGS) ở Việt Nam: Bài học kinh nghiệm và giới thiệu bộ công cụ mới”.
Hội thảo “Thực trạng và giải pháp về cung cấp dịch vụ công cho phát triển chuỗi giá trị thịt lợn’’ – Nhóm nghiên cứu mạnh Chính sách nông nghiệp
Ngày 19/07/2018, nhóm Nghiên cứu mạnh Chính sách nông nghiệp của Khoa Kinh tế và PTNT, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp cung cấp dịch vụ công cho phát triển chuỗi giá trị thịt lợn”.
Hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả xây dựng mô hình thử nghiệm giống nấm linh chi mới GA2
Phóng sự về Hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả xây dựng mô hình thử nghiệm giống nấm linh chi mới GA2 do các nhà khoa học nhóm Nghiên cứu mạnh của Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển chọn và triển khai tại Đắc Lắc.
Đóng góp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong phát triển dược liệu Việt
Việt Nam có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi nên được thiên nhiên ưu đãi về nguồn tài nguyên trong đó có cây thuốc. Theo kết quả điều tra của Viện Dược liệu, Việt Nam có tới 5.117 loài cây làm thuốc.
4910
  

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap