Nhóm nghiên cứu mạnh
Nhóm nghiên cứu mạnh - Bước đột phá trong phát triển khoa học và công nghệ tại Học viện
Khoa học và Công nghệ luôn được khẳng định vai trò và vị thế trong phát triển quốc gia, hiến pháp năm 2013 nêu rõ: "Phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển KT-XH của đất nước"
Bước đầu sản xuất bia quả tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu quy trình sản xuất bia quả” của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp kinh phí cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2018-2019 do PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy chủ trì, sau một năm nghiên cứu, một số loại bia quả đã được sản xuất thành công tại phòng thí nghiệm Khoa Công nghệ thực phẩm - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Khoa Nông học tổ chức Hội đồng tư vấn định hướng nghiên cứu phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam
Ngày 25/12/2018 tại phòng Hội thảo Khoa Nông học, Nhóm nghiên cứu mạnh “Nông nghiệp hữu cơ” (NCM NNHC) của Khoa Nông học đã tổ chức Hội đồng tư vấn định hướng nghiên cứu, phát triển về nông nghiệp hữu cơ với sự tham gia của 5 chuyên gia tư vấn từ Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Trang trại sản xuất hữu cơ Tuệ Viên và Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Hội thảo “Tính toán tối ưu và ứng dụng”
Ngày 26/12/2018, Nhóm nghiên cứu mạnh “Ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp” của Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức Hội thảo “Tính toán tối ưu và ứng dụng”.
Semina chuyên gia của nhóm nghiên cứu về Chính sách & Phát triển xã hội nông thôn
Thực hiện yêu cầu về nhiệm vụ khoa học công nghệ, nhóm nghiên cứu Chính sách và Phát triển xã hội nông thôn, khoa Lý luận chính trị & Xã hội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có buổi tọa đàm chuyên đề với các nhà khoa học: “Quy định về hoạt động thẩm định, giám định công nghệ và cơ chế hỗ trợ trong chuyển giao công nghệ năm 2017”
Seminar khoa học "Xử lý sau thu hoạch quả sầu riêng Thái Lan"
Ngày 21/12/2018, nhóm nghiên cứu mạnh “Bảo quản và chế biến nguyên liệu có nguồn gốc thực vật”, Khoa Công nghệ Thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Đại học Công nghệ King Mongkut - Thái Lan (KMUTT) tổ chức seminar khoa học về chủ đề: "Postharvest handing of Thai Durian"
Hội thảo Phát triển bền vững ngành sản xuất thức ăn thủy sản tại Việt Nam
Ngày 12/12/2018, nhóm nghiên cứu mạnh Dinh dưỡng thức ăn và Nuôi trồng thủy sản, kết hợp với trường Đại học Namur và sự hỗ trợ từ tổ chức ARES - Bỉ, tổ chức hội thảo về chủ đề phát triển bền vững ngành sản xuất thức ăn thủy sản tại Việt Nam.
Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ của nhóm nghiên cứu mạnh khoa Công nghệ Thực phẩm
Từ ngày 5 - 7/11/2018, nhóm nghiên cứu mạnh “Bảo quản và chế biến nguyên liệu có nguồn gốc thực vật”, Khoa Công nghệ Thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Trường Đại học Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Bỉ) đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “Postharvest Management for Better Food Ssecurity” tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Seminar khoa học về bộ giải pháp công nghệ E-GAP, cổng thông tin E-GAP, VN phục vụ nông nghiệp hữu cơ
Ngày 02/11/2018, tại Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nhóm nghiên cứu mạnh về Nông nghiệp hữu cơ (Nhóm NCM về NNHC) và Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ (Trung tâm NNHC), Khoa Nông học đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Nông nghiệp 4.0, Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục tổ chức hội thảo khoa học về chủ đề: “Bộ giải pháp công nghệ E-GAP, cổng thông tin E-GAP, VN phục vụ nông nghiệp hữu
Hội thảo khoa học Phát triển bền vững thức ăn thủy sản tại Việt Nam: Tiêu chí & chứng nhận
Ngày 8/9/2018, nhóm nghiên cứu mạnh Dinh dưỡng thức ăn và Nuôi trồng thủy sản đã tổ chức thành công hội thảo Phát triển bền vững thức ăn thủy sản tại Việt Nam: Tiêu chí và chứng nhận (Project kick off: Sustainable Aquafeed in Vietnam: stimulating adoption and certification).
4910
  

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap