Ngày 07/05/2019, Khoa Thủy sản đã tổ chức thành công Hội nghị Đánh giá hoạt động Khoa học công nghệ (KHCN) tuổi trẻ năm 2017-2018 và Hội thi Ý tưởng sáng tạo khoa học dành cho sinh viên năm 2019. Tham dự hội nghị là toàn thể các thầy cô và các em sinh viên Khoa Thủy sản. Hội nghị đã tổ chức đánh giá hoạt động NCKH năm 2017-2018, đánh giá ý tưởng sáng tạo khoa học dành cho sinh viên năm và đánh giá xét chọn công trình tiêu biểu của cán bộ trẻ, sinh viên nghiên cứu khoa học và các ý tưởng sáng tạo khoa học.

Tại hội nghị, PGS.TS. Trần Thị Nắng Thu – Phó trưởng khoa phụ trách đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học công nghệ tuổi trẻ năm 2017-2018 của khoa. Các đại biểu tham dự hội nghị trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo, đóng góp các giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học khoa Thủy sản.

Căn cứ trên kết quả làm việc của các hội đồng đánh giá, hội nghị đã tổng kết, lựa chọn được các công trình xuất sắc nhất của Khoa Thủy sản như sau:

Đề tài sinh viên NCKH xuất sắc nhất năm 2017-2018:

“Xác định tỷ lệ cho ăn thích hợp trên cá rô đồng tại khoa Thủy sản, HVNNVN”

Mã đề tài: SV2018-02-16

Sinh viên: Nguyễn Thị Hiền

Đề tài cán bộ trẻ NCKH xuất sắc nhất năm 2017-2018:

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại thức ăn đến tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng cá ngạnh sông ương trong bể ương giai đoạn ương từ cá hương lên cá giống”

Mã đề tài: T2018-02-18

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đoàn Thị Nhinh

Ý tưởng sáng tạo KHCN của sinh viên:

1. Sử dụng hạt và lá cây chùm ngây xử lý nước trong hệ thống nuôi cá cảnh.

2. Sử dụng máu cá thay thế cho máu cừu trong sản xuất môi trường nuôi cấy vi khuẩn.

Hội nghị là dịp để các thầy cô và các em sinh viên chia sẻ các kiến thức khoa học, các ý tưởng mới trong nghiên cứu, giúp các thầy cô, các em có thêm động lực nghiên cứu khoa học và chuẩn bị tốt hơn cho các định hướng nghiên cứu trong tương lai.

Hội nghị bế mạc lúc 17h cùng ngày. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị KHCN 2019 Khoa Thủy sản

Khoa Thủy sản