Tin nghiên cứu khoa học
Tổ chức lễ kỷ niệm “Ngày khoa học Công nghệ Việt Nam - 18 tháng 5”
Để chào mừng lễ kỷ niệm “Ngày khoa học Công nghệ Việt Nam - 18 tháng 5”. Ban Khoa học và Công nghệ thông báo tới các đơn vị kế hoạch tổ chức như sau:
3458

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ