TT

Giống cây trồng/Tiến bộ kỹ thuật

Tác giả

Quyết định, thời gian được công nhận

I

Giống cây trồng (5)

 

 

1.

Giống đậu xanh TX5

TS. Nguyễn Thanh Tuấn và cộng sự

Được công nhân lưu hành năm 2020 (tự công bố)

2.

Giống cao lương OPV88

GS.TS. Phạm Văn Cường và cộng sự

Được công nhân lưu hành năm 2020 (tự công bố)

3.

Giống vi tảo Spinura

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách, ThS. Phí Thị Cẩm Miện

Được công nhân lưu hành năm 2020 (tự công bố)

4.

Giống nấm linh chi GA2

TS. Nguyễn Thị Bích Thùy, TS. Ngô Xuân Nghiễn, KS. Nguyễn Thị Luyện

Được công nhân lưu hành năm 2020 (tự công bố)

5.

Giống nấm sò PN1; P20

TS. Nguyễn Thị Bích Thùy, TS. Ngô Xuân Nghiễn, KS. Nguyễn Thị Luyện

Được công nhân lưu hành năm 2020 (tự công bố)

II

Tiến bộ kỹ thuật (4)

 

 

1

Quy trình sử dụng nguyên liệu hữu cơ, phân bón hữu cơ phối hợp vô cơ cho sản xuất rau an toàn ở các tỉnh phía Bắc

GS.TS. Phạm Văn Cường, PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng, TS. Trần Thị Thiêm, ThS. Bùi Ngọc Tấn, KS. Đinh Mai Thùy Linh, TS. Nguyễn Thu Hà, PGS.TS.Trần Thị Lan Hương

Quyết định số 1032/QĐ-BVTV-KH, ngày 25/5/2021

2

Quy trình sử dụng nguyên liệu hữu cơ, phân bón hữu cơ sản xuất một số rau hữu cơ ở các tỉnh phía Bắc

PGS.TS Trần Thị Minh Hằng, TS. Nguyễn Thị Ái Nghĩa, PGS.TS. Nguyễn Thị Minh; TS. Nguyễn Thu Hà; KS. Đinh Mai Thùy Linh, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh, GS.TS. Phạm Văn Cường

Quyết định số 1008/QĐ-BVTV-KH, ngày 21/5/2021

3

Quy trình sử dụng nguyên liệu hữu cơ, phân bón hữu cơ phối hợp vô cơ cho cây cam ở các tỉnh phía Bắc

TS. Vũ Thanh Hải, TS. Đoàn Thu Thủy, KS. Đinh Mai Thùy Linh, GS.TS. Phạm Văn Cường

Quyết định số 1009/QĐ-BVTV-KH, ngày 21/5/2021

4

Công bố thông tin sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi (chế phẩm vi sinh vật VNUA-Mios V )

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh, GS.TS. Phạm Văn Cường

Công văn số 373/CN-MTCN ngày 14/4/2021 của Cục Chăn nuôi