TT

Giống cây trồng/Tiến bộ kỹ thuật

Tác giả

Quyết định, thời gian được công nhận

I

Giống lúa (10)

 

 

Giống lúa lai hai dòng VL50 vụ Xuân muộn và Mùa sớm được công nhận cho sản xuất thử

Viện Nghiên cứu lúa

Quyết định 643/QĐ-TT-CLT ngày 30 tháng 12 năm 2010

2.

Giống lúa lai hai dòng TH8-3 vụ Xuân muộn và Mùa sớm được công nhận cho sản xuất thử

Viện Nghiên cứu lúa

632/QĐ-TT-CLT ngày 24/12/2010

3.

Giống lúa lai hai dòng TH3-5 trong vụ xuân muộn, hè thu và mùa sớm tại các tỉnh phía Bắc

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

539/QĐ-TT-CLT ngày 24/12/2009

4.

Giống lúa thuần Hương Cốm, được cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới cấp Quốc Gia

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

4155/QĐ-BNN-TT, ngày 27/12/2008

5.

Giống lúa TH7-2 giống tạm thời

 

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

324/QĐ-TT-CLT ngày 16/12/2008

6.

Giống lúa lai VL24 tại các tỉnh miền Bắc, được công nghệ giống cây trồng mới cấp Quốc Gia

PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan và cộng sự

88/QĐ-TT-CLT ngày 22/4/2008

7.

Giống lúa hương cốm tại các tỉnh phía Bắc, được công nghệ giống cây trồng mới cấp Quốc Gia

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

691/QĐ-BNN-TT, ngày 04/3/2008

8.

Giống lúa lai TH3-3 tại các tỉnh miền Bắc, được công nghệ giống cây trồng mới cấp Quốc Gia

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

691/QĐ-BNN-TT, ngày 04/3/2008

9.

Giống lúa lai TH3-4 tại các tỉnh miền Bắc, được công nghệ giống cây trồng mới cấp Quốc Gia

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

691/QĐ-BNN-TT, ngày 04/3/2008

10.

Giống lúa lai TH5-1 tại các tỉnh miền Bắc, được công nhận giống cây trồng mới cấp Quốc Gia

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm và cộng sự

3642/QĐ-BNN-TT, ngày 30/11/2006

II

Giống rau, hoa, quả (03)

 

 

1

Giống đu đủ VNĐ9 được công nhận cho sản xuất thử

PGS.TS Nguyễn Văn Hoan và cộng sự

540/QĐ-TT-CNN, ngày 06/12/2010

2

Giống đu đủ VNĐ10 được công nhận cho sản xuất thử

PGS.TS Nguyễn Văn Hoan và cộng sự

540/QĐ-TT-CNN, ngày 06/12/2010

3

Tác giả các giống cà chua lai chất lượng cao

PGS TS Nguyễn Hồng Minh

Được công nhận bản quyền thương hiệu giống cà chua lai “HT

III

Tiến bộ kỹ thuật (2)

 

 

1.

Chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMINA phục vụ chăn nuôi xử lý môi trường chăn nuôi

GS. TS Nguyễn Quang Thạch và cộng sự

174/QĐ-CN-MTCN ngày 06 tháng 9 năm 2010

2.

Quy trình sản xuất khoai tây sạch bệnh có nguồn gốc nuôi cấy mô

GS TS Nguyễn Quang Thạch

QĐ: 314/QĐ-TT-CLT ngày 1/9/2009

IV

Máy nông nghiệp (1)

 

 

1

Hệ thống máy canh tác và thu hoạch sắn

TS. Hà Đức Thái và cộng sự

Cúp vàng Techmart 2009