TT

Giống cây trồng/Tiến bộ kỹ thuật

Tác giả

Quyết định, thời gian được công nhận

I

Giống cây trồng (7)

 

 

1.

Giống lúa thuần DCG72

GS.TS. Phạm Văn Cường,

PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan,

PGS.TS. Tăng Thị Hạnh, KS. Nguyễn Thanh Tùng

Giống được công nhận chính thức, Quyết định số 5098/QĐ-BNN-TT ngày 31/12/2019

2.

Giống lúa lai thơm 6

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm, PGS.TS. Trần Văn Quang, TS. Nguyễn Văn Mười và cs

Giống được công nhận sản xuất thử, Quyết định số 5098 /QĐ-BNN-TT ngày 31 tháng 12 năm 2019

3.

Giống ngô MV2

GS.TS. Vũ Văn Liết và cộng sự

Giống được công nhận sản xuất thử, Quyết định số 5157 /QĐ-BNN-TT ngày 31 tháng 12 năm 2019

4.

Giống lúa ĐH12

- Tác giả: PGS. TS. Trần Văn Quang, KS. Nguyễn Thị Kim Dung, KS. Nguyễn Thị Đông, KS. Lê Văn Huy, KS. Hà Văn Đuyền, KS. Nguyễn Mai Anh, Th.S Trần Thị Huyền

Giống được công nhận chính thức, Quyết định số 4942 /QĐ-BNN-TT ngày 24 tháng 12 năm 2019

5.

Giống lúa HQ21

PGS. TS. Trần Văn Quang, Nguyễn Thị Đông, Phạm Văn Thuyết, Đàm Văn Hưng, Lê Văn Huy, Nguyễn Thị Kim Dung và cộng sự

Giống được công nhận chính thức, Quyết định số: 4711/QĐ-BNN-TT, ngày 09/12/2019

6.

Giống khoai tây Blisss

Nguyễn Xuân Trường, Lương Văn Hưng, Vi Quốc Hiển, Phạm Văn Tuân, Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Thị Lý Anh và Đỗ Thị Mai

Giống được công nhận sản xuất thử, Quyết định số 245/QĐ-TT-CTL ngày 31 tháng 7 năm 2019

7.

Giống ngô ADI688

GS.TS. Vũ Văn Liết, ThS. Phạm Quang Tuân

Giống được công nhận chính thức, Quyết định số 2830/QĐ-BNN-TT ngày 22 tháng 7 năm 2019

II

Tiến bộ kỹ thuật (1)

 

 

1

Chế phẩm vi sinh vật VNUA-BIOMIX và quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm VNUA-BIOMIX làm đệm lót chăn nuôi lợn

PGS.TS. Nguyễn Bá Hiên, GS.TS. Nguyễn Thị Lan, GS.TS. Trần Đức Viên, TS. Lê Huỳnh Thanh Phương, PGS.TS. Nguyễn Văn Thọ, TS. Nguyễn Thị Tuyết Lê, TS. Trần Hiệp, PGS.TS. Phạm Kim Đăng, PGS.TS. Ngô Thế Ân.

Quyết định số 140/QĐ-CN-MTCN ngày 4/5/2019 Của Cục trưởng Cục Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT