Tên Phòng thí nghiệm

Năm thành lập

Đơn vị

Nhân sự

Thiết bị chính

Chỉ tiêu phân tích chính

Phòng Thí nghiệm Trọng điểm CNSH Thú y

(ISO 17025:2005)

2007

Khoa Thú y

1. Trưởng phòng

GS.TS. Nguyễn Thị Lan

 

2. Phó Trưởng phòng

PGS.TS. Lê Văn Phan

ThS. Nguyễn Thị Hoa

 

3. Kỹ thuật viên

ThS. Nguyễn Thị Yến

ThS. Nguyễn Thị Huyên

ThS. Đào Lê Anh

TS. Trương Quang Lâm

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

- Máy RT-PCR

- Máy giả trình tự gen

- Máy đọc Elisa

- Máy huyết học tự động

- Box vô trùng

- Máy đông khô

- Thiết bị phá vỡ tế bào bằng siêu âm

- Máy ly tâm

- Máy quang phổ tử ngoại khả kiến

- Máy Biorector

- Hệ thống lên men VSV…

- Phát hiệncác virus gây bệnh trên vật nuôi: PRRS, Canine distemper, Parvo, Porcine epidemic diarrhea, Circo type 2…

- Giải trình tự genvirus gây bệnh và kháng thể kháng virus trên vật nuôi: Bệnh Ca rê, lở mồm long móng, PED, Circo type 2, dịch tả lợn; bệnh cầu trùng gà, bệnh cúm gia cầm…

- Xác định các biến đổi bệnh lý của vật nuôi nghi mắc: PRRS ở lợn, dịch tả lợn,, vi rút TGE, Ca rê ở chó, bệnh Gumboro, Newcastle, Marek ở gà, vi rút dịch tả vịt, vi khuẩn Salmonella,...

- Thử kháng sinh đồ: Vi khuẩn E.Coli, vi khuẩn Salmonella

- Phân lập vi khuẩn E. Coli, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus suis, Pasteurella multocida, Bacillus Subtilis, Lacto bacillus, Clostridium perfringens, Aptinobacillus Pleuro Pneumonie, Ornithobacterium rhinotracheale, Haemophilus parasuis (Glasser)…