Phòng Thí nghiệm Trung tâm - Khoa Chăn nuôi

 

Tên Phòng thí nghiệm

Năm thành lập

Đơn vị

Nhân sự

Thiết bị chính

Chỉ tiêu phân tích chính

Phòng Thí nghiệm Trung tâm Khoa Chăn nuôi

(ISO/IEC 17025:2017)

2009

Khoa Chăn nuôi

1. Trưởng phòng

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung

 

2. Kỹ thuật viên

ThS. Bùi Thị Bích

ThS. Vũ Thị Ngân

ThS. Vũ Trà My

- Máy UV/VIS Spectrometer

Bomcalorimeter

- Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao

- Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử

- Tủ hút khí độc

- Tủ sấy

- Luminometer

-Bộ phân tích xơ

- Bộ phân tích mỡ

- Hệ thống cất đạm

- Tủ hút khí độc

- Máy phân tích xơ

- Bộ công phá mẫu Bloc digest

- Máy lắc Labortechnik mbH

Spectro 2000

- Hệ thồng chiết Soxhlet

- Hệ thống cất Kjedahl…

- Phân tích các chỉ tiêu dinh dưỡng thức ăn cho vật nuôi: Protein, NDF, ADF, lignin, axit tổng số, kháng sinh, độc tố nấm mốc…

- Phân tích các chỉ tiêu về chất lượng trứng gia cầm, thịt, sữa…

 


HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap