Phòng Thí nghiệm sâu bệnh hại

Tên Phòng thí nghiệm

Năm thành lập

Đơn vị

Nhân sự

Thiết bị chính

Chỉ tiêu phân tích chính

Phòng Thí nghiệm sâu bệnh hại

2013-2015

Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng

1. Trưởng phòng

TS. Vũ Hồng Quảng

 

-Máy quang phổ UV-VIS

-Máy phổ phân tích nhanh Protein

- Tủ cấy an toàn sinh học

- Máy đo diện tích lá cầm tay

- Tủ thúc mầm Contherm

- Kính hiển vi phản xạ có chụp ảnh E400

Phân tích gen kháng bạc lá, gen kháng rầy nâu, nhân và nuôi cấy vi khuẩn bạc lá.

  

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap