Phòng Thí nghiệm Công nghệ tế bào thực vật

Tên Phòng thí nghiệm

Năm thành lập

Đơn vị

Nhân sự

Thiết bị chính

Chỉ tiêu phân tích chính

Phòng Thí nghiệm Công nghệ tế bào thực vật

2004

Viện Sinh học nông nghiệp

1. Trưởng phòng

TS. Nguyễn Xuân Trường

 

2. Kỹ thuật viên

TS. Hoàng Thị Nga

ThS. Đỗ Thị Thu Hà

-Máy PCR

-Máy điện di ngang nhỏ

-Máy điện di đứng

-Máy chụp ảnh gel

-Tủ nuôi cây phytocrom

-Máy rửa ELISA

- Máy đo diện tích lá

-Máy đo cường độ quang hợp…..

- Xác định hình dạng của vi sinh vật, xác định sự có mặt của gen chuyển GFP, bar…

- Nhân giống cây trồng vô trùng, nhân cấy mẫu vi sinh vật, thực hiện các thao tác với hóa chất có mùi.

- Nuôi cây có điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ;

- Đo diện tích lá, đo cường độ quang hợp của thực vật,…

 


HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap