CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM CỦA HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 


TT

Tên Phòng thí nghiệm

Năm thành lập

Lãnh đạo Phòng

Chỉ tiêu phân tích chính

1

Phòng Thí nghiệm Trọng điểm CNSH Thú y

(ISO 17025:2005)

2007

1. Trưởng phòng

GS.TS. Nguyễn Thị Lan

2. Phó Trưởng phòng

PGS.TS. Lê Văn Phan

ThS. Nguyễn Thị Hoa

- Phát hiện các virus gây bệnh trên vật nuôi.

- Giải trình tự genvirus gây bệnh và kháng thể kháng virus trên vật nuôi.

- Thử kháng sinh đồ: Vi khuẩn E.Coli, vi khuẩn Salmonella

- Phân lập vi khuẩn

2

Phòng Thí nghiệm Trung tâm - Khoa Chăn nuôi

(ISO/IEC 17025:2017)

2009

Trưởng phòng

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung

- Phân tích các chỉ tiêu dinh dưỡng thức ăn cho vật nuôi.

- Phân tích các chỉ tiêu về chất lượng trứng gia cầm, thịt, sữa…

3

Phòng Thí nghiệm Trung tâm khoa học và công nghệ thực phẩm - Khoa CNTP 

(ISO/IEC 17025:2017)

2007

Trưởng phòng

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh

- Phân tích về chất lượng thực phẩm.

- Phân tích chỉ tiêu an toàn thực phẩm; Chỉ tiêu về vi sinh vật trong thực phẩm.

4

Phòng Thí nghiệm JICA - Khoa học đất

1999

Trưởng phòng

GS.TS. Nguyễn Hữu Thành

- Phân tích các chỉ tiêu về đất, nước, mẫu thực vật

- Xây dựng bản đồ chất lượng đất, bản đồ thoái hoá đất,

- Phân tích, đánh giá chất lượng đất, cát…

5

Phòng Thí nghiệm Khoa Môi trường

1999 - 2001

Trưởng phòng

PGS.TS. Nguyễn Thanh Lâm

 

- Phân tích vi sinh vật.

- Phân tích các chỉ tiêu về đất.

- Phân tích các chỉ tiêu về không khí

6

Phòng Thí nghiệm Khoa học cây trồng (JICA-SATREPS)

2011-2015

Trưởng phòng

GS.TS Phạm Văn Cường

 

-Xác định gene mục tiêu cây trồng như: Gen kháng bạc lá, kháng rầy nâu, gene năng suất cao trên cây trồng…

- Các chi tiêu sinh lý năng suất cây trồng

- Các chỉ tiêu dinh dưỡng cây trồng…

7

Phòng Thí nghiệm Công nghệ sinh học thực vật

2007

Trưởng phòng

TS. Nguyễn Thị Lâm Hải

-Phân tích ADN thực vật.

- Xác định độ đa bội của tế bào;

- Xác định nồng độ ADN, RNA, protein của thực vật, động vật, vi khuẩn….

8

Phòng Thí nghiệm JICA - Công nghệ sinh học

1999

Trưởng phòng

ThS. Tống Văn Hải

- Xác định gen mục tiêu trên cây lúa.

- Phân tích đa dạng di truyền và định danh các loài vi tảo;

- Phân lập, định danh đối tượng gây bệnh trên cây trồng.

9

Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu đa hệ quỹ gen vật nuôi

2007

Trưởng phòng

TS. Nguyễn Hữu Đức

- Công nghệ phôi, công nghệ hỗ trợ sinh sản vật nuôi

10

Phòng Thí nghiệm Công nghệ tế bào thực vật

2004

Trưởng phòng

TS. Nguyễn Xuân Trường

 

- Xác định hình dạng của vi sinh vật, xác định sự có mặt của gen chuyển GFP, bar…

- Nhân giống cây trồng vô trùng, nhân cấy mẫu vi sinh vật.

- Nuôi cây có điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ.

11

Phòng Thí nghiệm Sinh học phân tử và bệnh lý thực vật

2004

Trưởng phòng

PGS.TS Hà Viết Cường

 

- Chẩn đoán virus hại cây trồng.

- Chẩn đoán vi khuẩn hại cây trồng.

- Tạo kháng thể đơn dòng chẩn đoán bệnh hại thực vật.

12

Phòng Thí nghiệm sâu bệnh hại

2013-2015

Trưởng phòng

TS. Vũ Hồng Quảng

 

Phân tích gen kháng bạc lá, gen kháng rầy nâu, nhân và nuôi cấy vi khuẩn bạc lá.

 

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap